חדשות

טיפול בילדים עם שפעת המאושפזים בטיפול נמרץ עם חוסמי נוירואינידאז (NAI) קשור לירידה בתמותה (Pediatrics)

25/11/2013

מאת מערכת אי-מד

טיפול בתרופות מקבוצת חוסמי נוירואינידאז (NAI) משפרים הישרדות של ילדים עם שפעת המאושפזים בטיפול נמרץ,  במידה והן ניתנות בתוך 48 שעות מהתחלת הסימפטומים, כך ע"פ אנליזה המתפרסמת היום ב-Pediatrics .

החוקרים מציינים כי המחקר הראה שטיפול מוקדם עם NAI בילדים עם שפעת וזיהום ויראלי אשר מאושפזים בטיפול נמרץ עשוי לשפר הישרדות, לרבות בילדים שהיו במצב החמור ביותר ונדרשה להם הנשמה מלאכותית.

התרופות במשפחה זו הזמינות כיום בשוק כוללות את oseltamivir phosphate (טמיפלו),

 zanamivir  (רלנזה) בשאיפה , והפורמולציות הנסיוניות של peramivir

ו-zanamivir .

החוקרים סקרו את התיקים הרפואיים של 784 ילדים בגילים 0-18 אשר אושפזו ביחידה לטיפול נמרץ בתקופת הפנדמיה של H1N1 בשנת 2009 (בסה"כ 591 מקרים מאפריל 2009 ועד אוגוסט 2010), ולאחריה (193 מקרים מספטמבר 2010 עד סוף ספטמבר 2012).

הטיפול ב-NAI ניתן ל-90% מהמטופלים במהלך תקופת הפנדמיה בהשוואה ל-63% בלבד בתקופה שלאחר הפנדמיה ( P < .0001 ).

מתוך 653 הילדים שקיבלו NAI , כ-6% נפטרו בהשוואה ל-8% שנפטרו מבין 131 הילדים שלא קיבלו את הטיפול. יחס סיכון של 0.67, ברווח בר סמך של 0.34-1.36 .

בניתוח דו משתנים אשר כלל את המשתנה של הנשמה מלאכותית, הטיפול ב-NAI היה קשור באופן מובהק עם תמותה נמוכה יותר (סיכון יחסי 0.38 , בטווח 0.17-0.87 ) , אך לא באופן מובהק כאשר נבחנה תת קבוצה של חולים בדלקת ריאות (יחס סיכון של 0.64, ברווח בר סמך בין 0.29-1.38 ).

בניתוח רב משתנים, החוקרים ביצעו התאמות עבור משתנים משמעותיים שהיו קשורים עם תמותה באנליזות החד ערכיות, לרבות נוכחות של ועדה מייעצת לביצוע חיסון במצבים עם תחלואה נלווית, איבחון דלקת ריאות וצורך בהנשמה מלאכותית.

הסיכון המוערך לתמותה היה נמוך יותר בילדים שטופלו ב-NAI עם יחס סיכון של 0.36 (בטווח 0.16-0.84 ) והילדים שקיבלו NAI בתוך 48 שעות היו בסיכון מובהק גבוה יותר להישרדות.

בנוסף, אלו שקיבלו טיפול מוקדם יותר לאחר שחלו היו בסיכון קטן יותר לתמותה. היה הבדל מובהק בין הזמן החציוני מהתחלת הסימפטומים לקבלת הטיפול בקבוצה שלא מתו בה (3 ימים, טווח 0-33) בהשוואה לקבוצת הנפטרים (5 ימים, 0-29 , P=0.004).

החוקרים מסכמים כי טיפול מיידי ב-NAI נראה כחיוני במסגרת יחידה לטיפול נמרץ שבה השכיחות של תחלואה חמורה ותמותה עולים על החשש מתופעות לוואי מהטיפול. הם סבורים כי מסר זה זקוק להדגשה נוספת שכן במחקר הנוכחי, יותר משליש מהילדים החולים הקריטיים עם שפעת לא קיבלו טיפול אנטיויראלי בתקופה הפוסטפנדאמית.  

Pediatrics. Published online November 25, 2013.

לדיווח במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני