חדשות

השוואה בין טיפול פרמקולוגי, פסיכותרפי ושילובם בטיפול במבוגרים עם PTSD (מטה-אנליזה מתוךJAMA Psychiatry)

18/06/2019

PTSD (Posttraumatic stress disorder) הינה הפרעה עם סיכון גבוה להימשכות, לקומורבידיות ולירידה תפקודית. PTSD לעיתים קשה מאד לטיפול, ועדיין קיימות מחלוקות בנוגע לטיפול במיטבי בתופעה.

מטרת מחקר זה היתה להשוות את התוצאים של טיפול פרמקולוגי, פסיכותרפי ושילובם במבוגרים עם PTSD.

המחקר הינו מטה-אנליזה. נסקרו מנועי החיפוש Embase, MEDLINE, PsycINFO, Cochrane Controlled Trials Register, PSYNDEX, בין התאריכים 1 בינואר 1980 ועד 28 בפברואר 2018. הוכללו 12 מחקרים אקראיים ומבוקרים, בהם השתתפו 922 מטופלים. התוצא הראשוני שנבדק היה התועלת הגבוהה יותר בין שתי הגישות הטיפוליות לשיפור הסימפטומים של PTSD. התוצא השניוני היה השוואת ה acceptability של הגישות הטיפוליות, כפי שהובהר על ידי כמות נשירת המטופלים בכל אחת מהשיטות.

תוצאות: טיפול פסיכותרפי נמצא כיעיל יותר מטיפול פרמקולוגי הן באנליזה network (SMD, Standardized mean differences -0.83, CI -1.59- -0.07) והן ב pairwise (SMD -0.63, CI -1.18- -0.09). לא נמצא הבדל בין טיפול משולב לבין טיפול פסיכותרפי במעקב לטווח ארוך. טיפול משולב נמצא כיעיל יותר מאשר טיפול פרמקולוגי באנליזה של network (SMD -0.96, CI -1.87- -0.04, אך לא ב pairwise meta-analysis אשר כלל 2 מחקרי RCT (SMD -1.02, CI -2.77-0.72). לא נמצא שוני ב acceptability בין שלוש הגישות הטיפוליות.

לדברי החוקרים התוצאות מלמדות כי טיפול פסיכותרפי נמצא כעדיף על פני טיפול פרמקולוגי. אנליזה network אך לא pairwise הראתה עליונות השילוב של שני הטיפולים על פני טיפול פרמקולוגי בשיפור סימפטומי PTSD לטווח רחוק.

החוקרים מציינים כי מיעוט המחקרים עם תוצאות לטווח רחוק מקשים על הסקת המסקנות, ומחדדים את הצורך למחקרים נוספים וארוכי טווח.

 

Comparative Efficacy and Acceptability of Pharmacological, Psychotherapeutic, and Combination Treatments in Adults With Posttraumatic Stress DisorderA Network Meta-analysis. June 12, 2019.

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<