חדשות

לא נמצא הבדל ביחס העלות-תועלת של טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT) לעומת טיפול בנוגדי דיכאון מדור שני כטיפול התחלתי בהפרעת דיכאון מג'ורי בארצות הברית (ANNALS OF INTERNAL MEDICINE)

12/11/2019


מאת נעה גנזבורג, Bsc

CBT וטיפול בנוגדי דכאון מדור שני מציגים יחס עלות תועלת דומה, כך לפי ממצאי ניתוח ממטא אנליזות שהשוו את הטיפולים השונים. החוקרים מציינים כי ישנה העדפה של מטופלים לטיפול פסיכולוגי לעומת טיפול פרמקולגי, ועל כן הם מציעים כי יש לשפר את הנגישות של טיפולי CBT לסובלים מדיכאון.
רב הנחיות הטיפול לדכאון מג'ורי ממליצות התחלת טיפו בנוגדי דיכאון מדור שני (SGA ראשי תיבות של second-generation antidepressant) או טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT, או cognitive behavioral therapy). לדברי החוקרים, על אף שרב רובם של המחקרים מציעים כי לטיפולים השפעה דומה, ההשלכות על כלכלת בריאות של הטיפולים השונים איננה ודאית. מטרתם של החוקרים הייתה אם כן לכמת את יחס עלות התועלת של CBT לעומת SGA כטיפול התחלתי בדיכאון מג'ורי.  המחקר  התבסס על מודל אנליטי לקבלת החלטות. את המידע אודות היעילות היחסית אספו החוקרים באמצעות מטא אנליזה ממחקרים אקראיים ומבוקרים. מידע קליני נוסף, כמו גם מידע כלכלי נאסף מפרסומים אחרים.  כאמור, המשתתפים במחקר היו מבוגרים בארצות הברית שאובחנו לראשונה עם דכאון מג'ורי. CBT יכול היה להיערך או במודל קבוצתי או באופן אישי. יעדי המחקר העיקריים היו העלות ב-2014 בדולרים אמריקאיים, ה- QALYs (ר"ת quality-adjusted life-years ) ויחס עלות התועלת המצטברת.
לפי חיזוי הממצאים במודל ניתוח מקרה בסיסי, הטיפול הקוגניטיבי ההתנהגותי הביא ליתר QALYs , שלושה ימים יותר לאחר שנה, ועשרים ימים יותר בנקודת הציון של חמש שנים, עם הוצאה גדולה יותר לאחר שנה (900$ לסקטור הבריאותי, ו-1500% לחברתי ) אך עם עלויות נמוכות יותר בנקודת הציון של חמש שנים (לסקטור הרפואי, 1500$ פחות, ולחברתי, 2500$ דולר פחות).
בניתוח רגישות הסתברותית, הטיפול בנוגדי דיכאון נקשר ל-64% עד 77% של סבירות להגעה ליחס עלות תועלת יעיל מצטבר של 100,000$ או פחות לכל תוספת QALY לאחר שנה; ל-CBT היה 73-77% להגעה לכך לאחר חמש שנים. החוקרים מציינים כי ישנה אי ודאות לגבי הסיכון היחסי לחזרה ( relapse ) של הדיכאון שנגרם שהייתה התרומה העיקרית לחוסר הודאות לגבי מהו הטיפול האופטימלי. הם מסייגים כי מחקרים שמשווים את הטיפולים הללו בטווח הארוך נמצאים בחסר.
לסיכום, כותבים החוקרים כי אף אחד מהטיפולים לא הראו עליונות ביחס העלות-תועלת. מאחר שמטופלים רבים מעדיפים טיפול פסיכולוגי על נטילת תרופות, הם מציעים לשפר את נגישות המטופלים ל-CBT.

למאמר

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<