חדשות

יעילות גבוהה של Vortioxetine (ברינטליקס) בחולים עם הפרעת דיכאון מג'ורי וטראומה קודמת (J Affect Disord)

14/01/2020

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Affective Disorders מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי ל- Vortioxetine(ברינטליקס) יעילות בטווח הקצר ובטווח הארוך בחולים עם הפרעת דיכאון מג'ורי והיסטוריה של טראומה קודמת, עם הקלה בתסמיני חרדה ודיכאון ושיפור התפקוד הכולל.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את היעילות של Vortioxetine במבוגרים עם הפרעת דיכאון מג'ורי, אשר דיווחו על טראומה בילדות או לאחרונה. הם אספו נתונים אודות מטופלים שלקחו חלק בארבעה מחקרים כפל-סמיות, אקראיים, מבוקרי-פלסבו, קצרי-טווח להערכת היעילות של Vortioxetine (5-20 מ"ג/יום) בהשוואה לפלסבו בחולים בגילאי 18-75 שנים עם הפרעת דיכאון מג'ורי. הם בחנו את השינויים מתחילת המחקר עד לאחר 8 שבועות במדדי MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale), HAM-A (Hamilton Anxiety Rating Scale), CGI-I (Clinical Global Impression - Improvement) ו-SDS (Sheehan Disability Scale) בכל מחקר בנפרד וכן במסגרת מטה-אנליזה. עוד נבחנו הנתונים ממחקר להערכת מניעת הישנות בטווח הארוך להערכת Vortioxetine במינון 5 ו-10 מ"ג.

 

החוקרים מדווחים כי 1,113 מבין 1,811 משתתפים (61%) דיווחו על היסטוריה של טראומה במחקרים בטווח הקצר. הממצאים הצביעו על השפעה משמעותית של Vortioxetine בהשוואה לפלסבו על מדדי MADRS (10 מ"ג, 2.2-, p=0.25; 20 מ"ג, 4.4-, p<0.001), HAM-A (20 מ"ג, 1.60-, p=0.12), CGI-I (5 מ"ג, 0.3-, p=0.28; 10 מ"ג, 0.3-, p=0.13; 20 מ"ג, 0.5-, p=0.009) ו-SDS (20 מ"ג, 2.3-, p=0.007) בחולים עם היסטוריה של טראומה בילדות ו/או טראומה לאחרונה.

 

במחקר להערכת מניעת הישנות, 51% מהמשתתפים (198 מבין 392) דיווחו על היסטוריה של טראומה. בקרב משתתפים עם היסטוריה של טראומה בילדות ו/או לאחרונה אשר חולקו לטיפול-דמה תועד סיכוי גבוה משמעותית להישנות, בהשוואה למשתתפים אשר טופלו ב- Vortioxetine (יחס סיכון של 2.8, p=0.0019).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על יעילות רבה של Vortioxetine בטווח הקצר ובטווח הארוך בחולים עם הפרעת דיכאון מג'ורי והיסטוריה של טראומה בילדות ו/או לאחרונה. עוד נרשמה ירידה משמעותית בסיכון להישנות תסמיני דיכאון מג'ורי באוכלוסיה זו.

 

 J Affect Disord. 2019;263:258–266

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<