חדשות

שימוש ארוך טווח בתרופות אנטי פסיכוטיות בחולי סכיזופרניה קשור לירידה ניכרת ומובהקת בסיכון לתמותה מכל סיבה (world psychiatry)

24/01/2020

מאת נעה גנזבורג , Bsc

שימוש ארוך טווח בתרופות אנטי פסיכוטיות נקשר לירידה בתמותה מעל סיבה, בניגוד להשערה שעלול להיות לתרופה השפעה על הבריאות הגופנית בשימוש ממושך. 


ידוע כי תרופות אנטי פסיכוטיות יעילות במניעה של התפרצות מחודשת של סכיזופרניה, אך מקובל לחשוב שהטיפול בתרופות אלה עשוי להיות בעל השפעות שליליות על הבריאות הגופנית של מטופלים בשימוש ממושך, על אף שהשערה זו לא הוכחה במחקרים שבחנו את הטיפול בטווח הארוך. 


מחקר עוקבה ארצי שנערך בפינלנד העריך את בסיכון לאשפוז בשל בעיות בריאות גופניות, כסמן לתחלואה גופנית חמורה וכן את הסיכון למוות מכל סיבה, כמו גם תמותה מתחלואה קרדיווסקולרית או התאבדות- אל מול השימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות במטופלים שסבלו מסכיזופרניה  וטופלו במרפאת חוץ

בפינלנד בין השנים 1972-2014 (מספר המטופלים היה 62,250), עם עד עשרים שנות מעקב (ממוצע של 14.1 שנים). 


השימוש בתרופות אנטי פסיכיאטריות (מכל סוג, בהשוואה למטופלים שלא נטלו תרופות מסוג זה כלל) , ונטילת טיפול מסוג מסוים- נחקרו, והחוקרים עקבו אחר מקרי אשפוז סומטיים או קרדיווסקולריים, ותמותה מכל סיבה, מסיבות קרדיווסקולריות, או בשל התאבדות.  

הממצאים הנוגעים לאשפוז נותחו באופן אינדיבידואלי, והחוקרים השוו תקופות של שימוש ואי שימוש בתרופה באותו המטופל, באמצעות מודל COX מרובד.  שיעורי התמותה הוערכו באמצעות מודלי COX רבי משתנים ובין-אישיים.  


החוקרים מצאו כי ה-adjusted hazard ratios (או aHRs ) עבור אשפוז סומטי או קרדיווסקולרי היה 1 (עם 95% CI: 0.98‐1.03) ו- 1(עם 95% CI: 0.92‐1.07) בעת נטילת תרופות אנטי פסיכוטיות ועד לתקופות ללא שימוש בתרופות, באותו המטופל. 

ה-aHRs עמד על 0.48 ( עם 95% CI: 0.46‐0.51) לתמותה מכל סיבה, 0.62 (95% CI: 0.57‐0.67) עבור תמותה קרדיווסקולרית, ו- 0.52 (95% CI: 0.43‐0.62) עבור תמותה בשל התאבדות, במהלך תקופות של שימוש לעומת תקופות ללא שימוש בתרופות אלו. 

הקשר בין השימוש ב-clozapine לבין תמותה מכל סיבה הניב ממצא של aHR=0.39 (עם 95% CI: 0.36‐0.43), לתמותה קרדיווסקולרית aHR=0.55 (עם 95% CI: 0.47‐0.64) ותמותה בשל התאבדות aHR=0.21 ( עם 95% CI: 0.15‐0.29) 

שיעורי התמותה המצטברים במהלך שנות המעקב (תקופה של עד עשרים שנים) היו  46.2%  ללא שימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות, 25.7% עבור נטילת טיפול זה, ו-15.6% בנטילה של   clozapine. ממצאים אלה מעידים כי שימוש ארוך טווח בתרופות אנטי פסיכוטיות איננו מעלה תמותה בשל תחלואה פיזית שהובילה לאשפוז, ונקשר דווקא לירידה בתמותה מעל סיבה, במיוחד במטופלים שנטלו clozapine. 


 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wps.20699


 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני