חדשות

צפיפות גבוהה ביחידות טיפול נמרץ מלווה בסיכון מוגבר תמותה עקב COVID-19 (מתוך JAMA Network Open)

21/01/2021

 

בקרב חולים מאומתים עם זיהום בקורונה המאושפזים ליחידות טיפול נמרץ במהלך שיא המגפה תועד סיכון גבוה כפליים לתמותה, בהשוואה לאלו שטופלו בתקופות בהן עומס המקרים היה קטן יותר, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת JAMA Network Open.

 

החוקרים בחנו את הנתונים אודות 8,516 חולים עם COVID-19, אשר אושפזו ליחידות טיפול נמרץ ב-88 בתי חולים בין תחילת מרץ ועד סוף אוגוסט, עם השלמת 30 ימי מעקב.  אחוז חולי הקורונה שטופלו בזמני שיא המגפה ירד באופן עקבי, מ-6.3% בחודש מרץ, ל-1.1% בחודש אפריל, ל-0% בחודשים מאי עד אוגוסט. אחוז חולי הקורונה שקיבלו טיפול בזמני עומס גבוה על יחידות טיפול נמרץ ירד מ-24.4% במרץ, ל-20.2% בחודש אפריל ל-4.8% במאי. לאחר מכן נרשמה עליה לשיא של 17.4% בחודש יולי לפני ירידה ל-5.8% באוגוסט.

 

בהשוואה לחולים שטופלו ביחידות טיפול נמרץ בתקופות בהן עומס המקרים (מספר המקרים הממוצע של חולי קורונה ביחידת טיפול נמרץ מחולק בסף העליון של מספר חולי קורונה באותה יחידה) ביחידות טיפול נמרץ היה קטן (עד 25%), באלו שטופלו בתקופות של עומס בינוני (25-50%) תועד סיכון דומה, אך כאשר העומס עלה ל-50-75% נרשמה עליה של 19% בסיכון לתמותה ובנוכחות עומס של מעל 75% הסיכון לתמותה היה גבוה כמעט כפליים (יחס סיכון מתוקן של 1.94).

 

שיעורי התמותה לא עלו עם עליה בעומס ביחידות טיפול נמרץ בקרב חולים שלא היו במצב קריטי. שיעורי התמותה מכל-סיבה השתנו לאורך הזמן ונעו בין שיעורים גבוהים עד 25% בחודש אפריל לשיעורים נמוכים עד 12.5% בחודש יולי.

 

החוקרים כותבים כי מאחר ותועד קשר בין עומס חולי הקורונה ביחידות טיפול נמרץ ובין עליה בשיעורי תמותה הן בשלב מוקדם (חודשים מרץ עד מאי) והן בשלב מאוחר (חודשים יוני עד אוגוסט) של המגפה, נראה כי העומס הרב על בתי החולים מלווה בשיעורי תמותה מוגברים עקב נגיף הקורונה ביחידות טיפול נמרץ.

 

JAMA Network Open 2021

 

לידיעה ב-CIDRAP

 

הערת מערכת:

הממצאים אינם מפתיעים וגם בארץ דיווחנו על אנליזה של מכון וייצמן שהראתה עלייה בתמותה עודפת מ-COVID-19 בתקופות שבהן העומס בבתי החולים וביחידות טיפול נמרץ היה גבוה יותר .

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<