חדשות

הבדלים מגדריים בתכונות קרדיו-מטבוליות ויכולת גופנית בחולי אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (JAMA Cardiology)

04/11/2019

 

במאמר שפורסם בכתב העת JAMA Cardiology מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור של חדר שמאל תועדו הבדלים מגדריים בתגובת הלב ושריר השלד לפעילות גופנית.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון הבדלים מגדריים בפרופיל הקרדיו-מטבולי ובפרופיל ההמודינאמי בזמן פעילות גופנית בקרב חולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור. מחקר החתך נערך במרכז שלישוני יחיד בתקופה שבין דצמבר 2006 ועד יוני 2017 וכלל 295 משתתפים שענו על הקריטריונים ההמודינאמיים של אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור על-בסיס מבחן לב-ריאה פולשני. החוקרים בחנו את ההבדלים המגדריים במרכיבים ספציפיים של העברת וניצול חמצן בזמן פעילות.

 

התוצאים העיקריים כללו את שחלוף הגזים במנוחה ובמאמץ ואת המדדים ההמודינאמיים במהלך מבחן מאמץ לב-ריאה.

 

מבין 295 המשתתפים במחקר, כולל 121 גברים (41%), בגיל ממוצע של 64 שנים ו-174 נשים (59%), בגיל ממוצע של 61 שנים.

 

בהשוואה לגברים, בנשים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור תועדו פחות מחלות רקע, כולל סוכרת, תנגודת לאינסולין ויתר לחץ דם, ופרופיל אדיפוקינים טוב יותר. היכולת הגופנית הייתה דומה בגברים ובנשים (אחוז צריכת חמצן מקסימאלית צפויה של 66% בנשים, לעומת 68% בגברים, p=0.38), אך בנשים תועדו חסרים ייחודיים במרכיבים של מסלול חמצן, כולל רזרבה סיסטולית פחותה, רזרבה דיאסטולית פחותה ומיצוי חמצן פריפרי.

 

למרות נטל קטן יותר של מחלות קרדיו-מטבוליות ויכולת גופנית דומה, בנשים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור הודגמו חסרים גדולים יותר ברמה לבבית וחוץ-לבבית, כולל רזרבה סיסטולית ודיאסטולית ומיצוי חמצן בפריפריה.

 

JAMA Cardiology 2019

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<