חדשות

סקירת מחקרים חדשים על רמדסביר, Lopinavir-Ritonavir ו-Hydroxychloroquine בטיפול בחולי COVID-19 (המועצה הלאומית לסוכרת)

26/10/2020

מאת עומרי שגב, המועצה הלאומית לסוכרת

טיפול ב-Remdesivir עבור תחלואה מזיהום בנגיף הקורונה

נערך מחקר רנדומלי מבוקר כפול-סמיות, בטיפול ב-Remdesivir במבוגרים שאושפזו בשל זיהום בנגיף הקורונה. את המטופלים חלקו בצורה אקראית לשתי קבוצות, קבוצת הביקורת (N=521) שטופלה בפלסבו, וקבוצת הניסוי (N=541) שטופלה ב-Remdesivir (עם מנת העמסה של 200 מ"ג ביום הראשון, ולאחר מכן 100 מ"ג כל יום). המעקב בוצע לאורך עשרה ימים, ומטרת הניסוי העיקרית הייתה למדוד "זמן עד החלמה". פרמטר זה נמדד על ידי זמן עד שחרור מבית החולים, או לחלופין זמן עד אשפוז בבידוד עבור צמצום מקרי הדבקה בלבד.

התוצאות פורסמו ב-New England Journal of Medicine, בהם הוצג "זמן עד החלמה" קצר יותר באופן מובהק בקבוצת הניסוי עם ממוצע של 10 ימים. זאת לעומת קבוצת הביקורת, שם "זמן עד החלמה" ארך 15 ימים בממוצע.

בנוסף, נמצא כי קבוצת הניסוי הציגה שיפור במצב הקליני בצורה טובה יותר בממוצע ביום 15 למעקב, מאשר קבוצת הביקורת. זאת עם יחס סיכויים (OR) של 1.5 לשיפור במצבם בקרב קבוצת ההתערבות.

עוד נמצא כי היה הבדל מובהק בהישרדות בין שתי הקבוצות, כאשר לאחר 15 יום 11.9% נפטרו בקבוצת הביקורת, לעומת 6.7% בקבוצת הניסוי. המשך המעקב הציג את אותה המגמה, עם 15.2% בקבוצת הביקורת לעומת 11.4% בקבוצת הניסוי. בכך, הוצג יחס סיכונים (HR) לתמותה מזיהום בנגיף הקורונה של 0.73 עבור קבוצת הניסוי. הסיכוי להופעת סיבוכים חריגים גם נמצא כבעל שוני בין הקבוצות, עם 24.6% בקרב קבוצת הניסוי (N=131), לעומת 31.6% בקבוצת הביקורת (N=163).

October 9, 2020, at NEJM.org

 

טיפול ב-Hydroxychloroquine במאושפזים בשל תחלואה מזיהום בנגיף הקורונה

נערך מחקר רנדומלי מבוקר עם תווית-פתוחה, בטיפול ב- Hydroxychloroquineבמבוגרים שאושפזו בשל זיהום בנגיף הקורונה. משתתפי המחקר (N=4,761) חולקו לשתי קבוצות בצורה אקראית, קבוצת הביקורת (N=3,155) הטופלה בטיפול הסטנדרטי כיום, וקבוצת המחקר הטופלה ב- Hydroxychloroquine Sulfate (עם מנת העמסה של 800 מ"ג, ולאחר מכן 400 מ"ג למשך עוד 9 ימים).

לאחר 28 ימי מעקב, 27% מהמשתתפים בקבוצת הניסוי (N=421), ו-25% מקבוצת הביקורת (N=790) נפטרו. התוצאות הראו כי המטופלים בקבוצת הניסוי היו בעלי סיכוי נמוך יותר להשתחרר מבית החולים בחיים (62.9%), לאחר 28 יום של מעקב השוואה לקבוצת הביקורת (59.6%).

מבין כלל המטופלים שלא היו מונשמים בעזרת הנשמה מלאכותית פולשנית, המטופלים מקבוצת הניסוי היו בעלי סיכוי גדול יותר לתמותה, או לעבור לתמיכה בעזרת הנשמה מלאכותית פולשנית לעומת קבוצת הביקורת (30.7% ו-26.9% בהתאמה).

October 8, 2020, at NEJM.org

טיפול ב-Lopinavir-Ritonavir במאושפזים בשל תחלואה מזיהום בנגיף הקורונה

נערך מחקר רנדומלי מבוקר עם תווית-פתוחה ב-176 בתי חולים ברחבי בריטניה, בו נבחן טיפול ב- Lopinavir-Ritonavir במבוגרים שאושפזו בשל זיהום בנגיף הקורונה. משתתפי המחקר (N=5,040) חולקו לשתי קבוצות בצורה אקראית, קבוצת הביקורת (N=3,424) הטופלה בטיפול הסטנדרטי כיום, וקבוצת המחקר הטופלה ב- Lopinavir-Ritonavir (400 מ"ג ו-100 מ"ג בהתאמה למשך 10 ימים). נבדקה התמותה לאחר מעקב של 28 ימים.

התוצאות הראו כי לא נמצא הבדל מובהק בתמותה בין שתי הקבוצות, 23% מהמטופלים מקבוצת הניסוי (N=374), ו-22% (N=767) מהמטופלים בקבוצת הביקורת נפטרו לאחר 28 ימים. תוצאות אלו חזרו מניתוחים של כל תת-הקבוצות במחקר. בנוסף, נצפה כי לא היה שינוי מובהק בזמן עד שחרור מבית החולים (ממוצע דומה של 11 ימים), או בפרופורציה של המטופלים מקרב אותה הקבוצה שהשתחררו מבית החולים בחיים לאחר 28 ימים. יחד עם זאת, לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בהגעה לצורך בתמיכה בהנשמה מלאכותית פולשנית.

 

October 5, 2020, at The Lancet

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<