חדשות

טיפול ב-Candesartan אינו מספק הגנה לבבית בנשים עם סרטן שד (מתוך כנס ה-ACC)

17/05/2021

 

מתוצאות מחקר PRADA שפורסמו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-American College of Cardiology עולה כי טיפול ב- Candesartan (אטקנד) לא הדגים השפעה על הבריאות הלבבית בנשים עם סרטן שד בשלב מוקדם.

 

מחקר בשנת 2015 דיווח לראשונה של ההשפעה הלבבית של Candesartan ו-Metoprolol בנשים עם סרטן שד. המדגם כלל 120 נשים שקיבלו טיפול אדג'וונטי כנגד הממאירות באנתרציקלינים, עם או ללא Trastuzumab וקרינה. כפי שדווח בעבר, התוצא העיקרי של שינוי במקטע הפליטה של חדר שמאל היה קטן ב-3% לאחר טיפול לממאירות בנשים שטופלו ב- Candesartan, לעומת אלו בקבוצת הפלסבו.

 

עם זאת, לאחר שנתיים, מעקב באמצעות סדרת בדיקות MRI העיד כי התועלת על מקטע הפליטה של חדר שמאל בהשוואה לפלסבו נעלמה. לטיפול ב- Candesartan לא הייתה גם השפעה משמעותית על רמות טרופונין לבבי.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעות ארוכות הטווח של Candesartan ו-Metoprolol או השילוב של השתיים במניעת ירידה בתפקוד הלבבי ונזק לשריר הלב.

 

המחקר האקראי, מבוקר-פלסבו, כפל-סמיות, כלל נשים עם סרטן שד בשלב מוקדם, אשר חולקו באקראי לטיפול ב- Candesartan, Metoprolol, או תכשירי פלסבו תואמים. מינוני היעד עמדו על 32 מ"ג ו-100 מ"ג, בהתאמה. תרופות המחקר הופסקו לאחר טיפול אדג'וונטי. כל 120 המשתתפות נכללו בניתוח הנתונים לפי כוונה לטפל.

 

התוצא העיקרי היה השינוי במקטע הפליטה של חדר שמאל, כפי שנקבע לפי בדיקת הדמיה בתהודה מגנטית של הלב מתחילת המחקר עד לתום המעקב. תוצאי סיום משניים כללו את השינוי בנפח חדר שמאל, שיא מתח אורכי גלובאלי בבדיקת אקו-לב וריכוזי טרופונין לבבי.

 

החוקרים מדווחים על ירידה קטנה במקטע הפליטה של חדר שמאל, אך ללא הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות בשינוי מקטע הפליטה מתחילת המחקר עד לתום המעקב, לאחר חציון של 23 חודשים מההקצאה האקראית: שינוי של 1.7% עם Candesartan, 1.8% ללא Candesartan, 1.6% עם Metoprolol, 1.9% ללא Metoprolol.

 

הטיפול ב- Candesartan במהלך טיפול אדג'וונטי כנגד סרטן שד לווה בירידה משמעותית בנפח חדר שמאל בתום דיאסטולה, בהשוואה לקבוצת הפלסבו (p=0.021) ובירידה קטנה יותר במתח האורכי הגלובאלי לאחר שנתיים (p=0.046). החוקרים לא זיהו הבדלים בין הקבוצות בשינויים בריכוזי טרופונין I וטרופונין T.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול אדג'וונטי על-בסיס אנתרציקלינים כנגד סרטן שד מוקדם מלווה בירידה במקטע הפליטה של חדר שמאל לאורך תקופת מעקב ארוכה. טיפול ב- Candesartan במהלך הטיפול האדג'וונטי לא מנע ירידה במקטע הפליטה של חדר שמאל לאחר שנתיים, אך לווה בירידה מתונה בנפח חדר שמאל בתום דיאסטולה ובשימור המתח האורכי הגלובאלי.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי חשוב להתאים את הטיפול למניעת תחלואה לבבית בהתאם לסיכון של המטופלת ולבחור בטיפול מותאם אישית לאלו בסיכון מוגבר, בין אם בשל מאפייני הטיפול או בשל מאפייני החולה.

 

מתוך כנס ה-ACC

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<