מאמרי מערכת

מעקב בחולים עם שאת אפיטל המעבר החודרת שריר בשלפוחית השתן שנותרו במעקב לאחר טיפול כימותרפי/מאת פרופ' גרינשטיין, עורך אורולוגיה

08/11/2009

כריתה רדיקלית של השלפוחית היא הטיפול המקובל בחולה עם שאת אפיטל המעבר Transitional Cell Carcinoma (TCC) בשלב T2 כאשר יש חדירה לשריר.  מסתבר כי בחולים מסוימים ניתן להציע טיפול ללא כריתת השלפוחית.

העבודה הבאה מ University of California, Davis Medical Center, Sacramento, CA, USA בדקה מה קורה לחולים שאובחנו כסובלים משאת אפיטל המעבר חודרת שריר שלא עברו כריתת שלפוחית וטופלו בכימותרפיה.

בעבודה נסקרו רטרוספקטיבית תיקי  55 חולים שעברו כריתה דרך השופכה של שאת ואובחנו כסובלים מ TCC עם חדירה לשריר. החולים היו בגיל ממוצע 65 (43-84) ו 11  מהחולים היו נשים. לחולים הוצע לעבור כריתה רדיקלית של השלפוחית או להמשיך בטיפול כימותרפי שלאחריו יעברו ביופסיות מהשלפוחית לברור האם אין שאת נותרת בשלפוחית. הטפול הכימותרפי היה מבוסס על תרופות מכילות platinum ב 80% מהחולים. הטיפול כלל ציספלטינום עם גמציטאבין ותוספת טקסול ברוב החולים. לאחר כ 3.4 בממוצע של מחזורי טיפול כימותרפי, כעבור 7 חודשים בממוצע מאז האבחנה הראשונית החולים עברו ביופסיות של השלפוחית. החולים נחלקו לקבוצה בה לא נמצאה שאת שיורית בשלפוחית וקבוצה בה נותרה שאת למרות הכריתה והטיפולים הכימותרפיים. בזמן כתיבת המאמר זמן המעקב החציוני של הקבוצה היה 40 חודשים (טווח 6-114 חודשים).  המעקב בהמשך כלל ציסטוסוקפיות כל 3 חודשים במשך שנתיים לאחר מכן כל 6 חודשים במשך שנתיים ולאחר מכן פעם בשנה. כמו כן כל שנה החולים עברו הערכה של מערכת השתן העליונה.

 

מבין 55 החולים שנותרו במעקב 31 (56%) היו ללא שאת נותרת בביופסיות שבוצעו לאחר הטפול הכימותרפי. ביתר 24 (44%) מהחולים נמצא TCC בביופסיות המעקב. 18 (75%) מהם היו עם שלב מחלה של  T2  ול 6 הייתה מחלה שיטחית . כל החולים האלה או שעברו כריתה רדיקלית של המחלה או נפטרו. 14 מהם נפטרו בגלל מחלתם תוך זמן ממוצע של 15 חודשים. בזמן סיכום הנתונים 47 חודשים אחרי האבחנה רק 8 מהחולים שנותרו עם שאת לאחר הטיפול הכימותרפי נותרו בחיים והם אלה שעברו כריתה רדיקלית של השלפוחית לאחר כשלון הטיפול הכימותרפי.  

מצב בו לא נמצאה שאת בשלפוחית לאחר כימותרפיה היה קשור משמעותית להיוותרות בחיים טובה יותר בכלל ( p=0.003 ) ולהיוותרות בחיים ללא שאת (p=0.001) . החולים שבהם נמצא שאת שלפוחית בביופסיות מעקב היו בסיכון גדול פי 4.3 לתמותה ופי 8.6 לתמותה הקשורה לשאת השלפוחית.

המחברים מסכמים כי יש להבהיר לחולים המעוניינים להימנע מכריתה רדיקלית של השלפוחית את הבעייתיות של גישה זו. יש להסביר להם כי הם עלולים לפתח שאת חוזרת בשלפוחית, יש להסביר כי אין עדיין מדדים לניבוי תגובה לכימותרפיה ואת הצורך במעקב צמוד. אבל לדעתם במרכז שלהם הם הצליחו ב 60% מהחולים לשמר את השלפוחית מבלי לפגוע בתוחלת החיים הקשורה לשאת.

כך שנראה כי ניתן לשקול גישה טיפולית משמרת שלפוחית בחוליTCC T2   כאשר מדובר בחולה מתאים המעוניין לשמר את שלפוחית השתן. כנראה שהחולה מתאים הוא חולה שעבר staging  של שלפוחית השתן כולל אולי TURT חוזר מיד לאחר הראשון, יכול לעמוד מבחינה בריאותית כללית במספר מחזורים של כימותרפיה ולהתמיד במעקב מסודר וצמוד.

 

Hellenthal NJ, Ramirez ML, Evans CP, Devere White RW, The role of surveillance in the treatment of patients with muscle-invasive bladder cancer after chemotherapy, BJU Int. 2009 Oct 22.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<