מאמרי מערכת

כריתה חלקית של שופכן בגלל שאת אפיטל המעבר של השופכן/מאת פרופ' גרינשטיין, עורך אורולוגיה

22/03/2010

בחולים הסובלים משאת של השופכן הטיפול ה"קלסי " הוא כריתת כל הכליה עם השופכן ועם אזור פיית השופכן בשלפוחית – Bladder cuff . כריתה חלקית השופכן שמורה לחולים עם שאת בשופכן אמצעי ותחתון עם התמיינות   Low Grade .

המחקר הבא סיכם מעקב אחרי חולי שאת השופכן ממרכזים המבצעים מעקב במסגרת בסיס הנתונים SEER  של National Cancer Institute  . הנתונים מגיעים מ 17 מרכזים בארה"ב.

נתוני חולים עם אבחנה של שאת אפיטל המעבר של השופכן ללא קשרי לשד מוגדלים או גרורות שנותחו בשנים 1988-2006 נכללו בניתוח התוצאות. התמותה חולקה לזו שנגרמה עקב השאת ולזו שנגרמה מסיבה אחרת. החולים חלקו לקבוצה שעברה כריתה חלקית של השופכן, קבוצה שעברה כריתת כליה ושופכן עם קטע שלפוחית וקבוצה שעברה רק כריתת כליה ושופכן ללא כריתת קטע שלפוחית.

נכללו 2.044 חולים בגיל ממוצע של 72 שנים (ללא הבדל משמעותי בגיל בין קבוצות הטיפול השונות. ). מהם 1258 גברים ו786 נשים. סך כל ההיוותרות בחיים ללא תמותה משאת אפיטל המעבר לשנתיים של כל הקבוצה היה 89.9% ול5 שנים 83.2%. תמותה הקשורה לשאת בשנתיים לאחר הניתוח: כאשר בוצע חלוקה לפי סוג הניתוח 92% חולים שעברו כריתה חלקית של השופכן נותרו בחיים ללא תמותה משאת , 89% אלה שעברו עם כריתת כליה - שופכן וקטע שלפוחית  ו 88% שעברו כריתת כליה ושופכן. תמותה הקשורה לשאת 5 שנים לאחר הניתוח: כריתה חלקית של שופכן 86% נותרו בחיים, 82% מאלה שעברו כריתת כליה - שופכן וקטע שלפוחית ו 80 מאלה שעברו כריתת כליה-שופכן ללא קטע שלפוחית. שלב המחלה ה T השפיע על היוותרות בחיים. כאשר חולים עם שלב T2 -T1  נותרו בחיים שנתיים לאחר הניתוח ללא תמותה משאת ללא קשר לסוג הניתוח ביותר מ90% חולים עם T3-T4  כעבור שנתיים נותרו בחיים ללא תמותה הקשורה לשאת פחות מ 70%.

בבדיקה של גורמים כמו, גיל, גזע, מין, שלב T והgrade , ושנת הניתוח לא נמצא קשר לתמותה. כאשר קבוצת החולים עם שלב T1-T2  הושוותה לחולים עם שלב  T3-T4 לא נמצא הבדל בין התוצאות לפי סוג הטיפול. כך שלסיכום לא נמצא הבדל משמעותי סטטיסטית בהיוותרות בחיים מסיבה הקשורה לשאת בין קבוצות הטיפול השונות.

כך שהמחברים מסכמים כי כריתה חלקית של השופכן  בחולים שנבחרים היטב, בהם ניתן לבצע את הניתוח מבחינה טכנית אין שינוי לרעה בתמותה הקשורה לשאת בהשוואה לשיטות הניתוח המקובלות - כריתת כליה ושופכן עם ובלי קטע שלפוחית.  למרות שהם מסכמים כי כריתה חלקית של השופכן מתאימה גם לחולים בשלב מחלה של T3-T4   הם מציינים כי קבוצת החולים בשלב המחלה המתקדם הזה הייתה קטנה ויש להתייחס לתוצאות בזהירות. כמו כן הם מציינים כי מדובר בעבודה רטרוספקטיבית שבה הדגימות ההיסטולוגיות לא עברו הערכה במעבדה מרכזית. לעומת זאת הם מציינים כי הנתונים  שלהם מגיעות גם ממרכזים שלא מתמקצעים באונקולוגיה אורולוגית אלא מיצגים את כלל אוכלוסיית החולים המטופלים בקהילה.

חשיבות העבודה היא שהיא מדגימה שכריתה חלקית של שופכן לא נופלת מבחינת ההיוותרות בחיים הקשורה לשאת מכריתה של כליה ושופכן.

Jeldres C, Lughezzani G, Sun M, Isbarn H, Shariat SF, Budaus L, Lattouf JB, Widmer H, Graefen M, Montorsi F, Perrotte P, Karakiewicz PI. Segmental Ureterectomy Can Safely be Performed in Patients With Transitional Cell Carcinoma of the Ureter. J Urol. 183(4):1324-1329, 2010..

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<