מאמרי מערכת

טיפול הורמונלי בחולי שאת הערמונית מעלה את הסיכון למחלות טרומבואמבוליות/מאת פרופ' גרינשטיין, עורך אורולוגיה

01/08/2010

מחלת הסרטן מעלה את הסיכון לתופעות טרומבואמבוליות בכל סוגי החולים. המחקר הבא בדק האם חולי שאת הערמונית חשופים למאורעות טרומבואמבוליים יותר מאשר האוכלוסייה הכללית. המחקר הוא מה

 King's College London, School of Medicine, Division of Cancer Studies, Cancer Epidemiology Group

בלונדון אנגליה.

בשבדיה נתוני חולי שאת הערמונית מרוכזים במרכז נתונים מרכזי המרכז את נתוני 95% מחולי שאת הערמונית במדינה. החוקים ניתחו נתוני מעקב של חולי שאת הערמונית שקיבלו טיפול הורמונלי, טיפול מכוון לריפוי וכאלה שנותרו במעקב ללא טפול כלל. נקבע יחס אינסידנס סטנדרדי

עבור (SIR Standardised incidence ratios ) עבור deep-venous thrombosis (DVT), תסחיף ראות, ותסחיף עורקי. היחס חושב על ידי השוואה של השכיחות שנמדדה בהשוואה למצופה באוכלוסיה השבדית הכללית תוך התחשבות בגיל החולה, השנה, מספר המאורעות הטרומבואמבוליים והזמן בין המאורע הקודם לנוכחי.  

 

בין השנים 1997 ל 2007 30,642 חולים טופלו הורמונאלית בטיפול הראשוני שלהם, 26,432 טופלו בטיפול לשם ריפוי, ו 19,526 חולים נותרו למעקב ללא טיפול. במרוצת המעקב 1881 חולים סבלו ממחלה טרומבואמבולית. הSIR המחושב לגבי DVT ותסחיף ראות של החולים שטופלו הורמונאלית היה מוגבר ( 2.48 עבור DVT ו 1.95 לגבי תסחיף ראות). לא היה סיכון מוגבר לתסחיף עורקי. ממצאים דומים נמצאו גם באוכלוסיה שטופלה לריפוי (DVT 1.73, תסחיף ריאתי 2.03, ותסחיף ראות 0.95) בחולים שנותרו למעקב (DVT 1.27, תסחיף ריאתי 1.57, ותסחיף עורקי 1.08). התוצאות לא השתנו בניתוח התוצאות לפי גיל ושלב המחלה.

 

החוקים מסכמים כ חולי שאת הערמונית נמצאים בסיכון גבוה מהאוכלוסייה הכללית למאורעות של DVT, תסחיף ריאתי ועורקי. קבוצת הטיפול ההורמונאלי נמצאת בסיכון הגבוה ביותר. ולדעתם המחלה עצמה, הטיפול והליך בחירת הטיפול כולם תורמים לעליה בשכיחות.  (1)

מחקר זה מצטרף למחקר אחר של הקבוצה הזו. שוב בוצע ניתוח של נתוני החולים משבדיה. במחקר הזה החוקרים הראו כי חולי שאת הערמונית נמצאים בסיכון גבוה יותר מהאוכלוסייה לתחלואה קרדיווסקולרית. והטיפול ההורמונלי מעלה את השכיחות. לדעתם יש להביא נתונים אלה בחשבון כאשר מציעים לחולים טיפול הורמונלי. (2)

 

1. Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Garmo H, Bill-Axelson A, Bratt O, Ingelsson E, Lambe M, Stattin P, Holmberg L.: Risk of thromboembolic diseases in men with prostate cancer: results from the population-based PCBaSe Sweden. Lancet Oncol. 2010 May;11(5):450-8.

2. Van Hemelrijck M, Garmo H, Holmberg L, Ingelsson E, Bratt O, Bill-Axelson A, Lambe M, Stattin P, Adolfsson J.: Absolute and relative risk of cardiovascular disease in men with prostate cancer: results from the Population-Based PCBaSe Sweden. J Clin Oncol. 2010 Jul 20;28(21):3448-56.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<