מאמרי מערכת

הלכה ורפואה ב'יד שרה' : פעולת סירוס בעקבות תסביך רפואי/מאת הרב יעקב וינר

28/01/2018

אדם שבעקבות תסביך רפואי אחד מאשכיו אינו מתפקד והרופאים ממליצים לכורתו, האם הדבר מותר על פי ההלכה, והאם בעקבות כך הוא נחשב "פצוע דכא" ואסור לו לשאת אישה מישראל?

 

כבוד הרב, שלום וברכה!

בני שיחיה עבר לאחרונה תסביך באחד מאשכיו ועל ידי כך ניתק האשך ממקומו ואינו מתפקד עוד. לדעת הרופא המטפל אין סכנה בהשארת האשך הפגוע במקומו אך ישנו חשש שהשארתו תגרום לסיבוך רפואי גם באשך השני - הבריא, המלצתו היא לכרות את האשך הפגוע ולהוציאו באמצעות ניתוח.

ידוע לי שעל פי תורת ישראל אסור לסרס גבר, וכמו כן אסור לאדם מסורס לשאת אישה מישראל.

שאלותי הן: א. האם הניתוח המתואר לעיל אכן אסור, אף שישנו חשש לפגיעה במקומות נוספים וממילא לפגיעה בפוריות. ב. האם על ידי ניתוח שכזה יהיה בני "פצוע דכא" האסור לבוא בקהל ה'. תשובה: איסור סירוס נזכר בתורה כמה פעמים ומתחלק לשני עניינים: א. איסור פעולת הסירוס. ב. איסור על אדם מסורס לשאת אישה מישראל. בפרשת אמור (ויקרא כב, כד) נאמר: "ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה' ובארצכם לא תעשו" - בפסוק זה ציוותה התורה על פעולת הסירוס. ובפרשת כי תצא (דברים כג, ב) נאמר: "לא יבוא פצוע דכה וכרות שפחה בקהל ה'" - בפסוק זה מצווה התורה על איסור הנישואין לאחר הסירוס.

והנה מדברי הפוסקים עולה להלכה שאיסור פעולת הסירוס אמורה גם על איבר שפסק מלתפקד, אך אם יש צורך רפואי לעשות זאת אין בכך שום איסור, במיוחד אם קיים אשך נוסף שימשיך לתפקד גם לאחר הוצאת האשך הפגוע. כמו כן, איסור הנישואין עם אדם מסורס אמור דוקא על אדם שאינו מסוגל להביא ילדים לעולם כלל, אבל מי שלמרות סירוסו יכול לפרות ולרבות אינו בכלל "פצוע דכא" או "כרות שפכה" גם אם רק חלק מאיברי הרבייה אינם קיימים בגופו.

לסיכום: הוצאת אשך פגוע שאינו מתפקד אינה אסורה אם יש בכך צורך רפואי. כמו כן אין שום מניעה להינשא לאותו אדם גם לאחר הוצאת האשך, כל זמן שהאשך השני מתפקד כראוי.

 

הכותב - הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה בארגון יד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.

ניתן לפנות במייל machonr@yadsarah.org.il בטלפון 02-6444590, ובכתובת שדרות הרצל 124 ירושלים.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<