חדשות

חוסר פעילות גופנית בנשים מעל גיל 30 מהווה גורם הסיכון המשמעותי ביותר להתפתחות מחלות לב (British Journal of Sports Medicine)

11/05/2014

מאת מערכת אי-מד

מחקר חדש מה-British Journal of Sports Medicine מדווח כי חוסר פעילות גופנית מהווה גורם סיכון חזק יותר למחלות לב מאשר עישון ויתר לחץ דם (יל"ד) . המחקר בחן גורמי סיכון לתחלואת לב בקרב נשים אוסטרליות מעל גיל 30.

במחקר קודם שבחן את 10 גורמי הסיכון המובילים ברחבי העולם למחלות לב דווח שיל"ד היה הגורם המוביל, ולאחריו עישון וזיהום אוויר מדלק מוצק. החוקרים במחקר הנוכחי העריכו שהמציאות באוסטרליה שונה מחלקים אחרים בעולם, כמו למשל מיעוט שימוש בדלק מוצק. החוקרים גם העריכו שגורמי הסיכון עשויים להיות שונים בקבוצות גיל שונות בנשים.

לצורך כך עקבו החוקרים אחר 4 גורמי סיכון מובילים לאורך חיי נשים אשר כללו עודף משקל, עישון, יל"ד וחוסר פעילות גופנית.

החוקרים חישבו את הסיכון על בסיס נוסחא שהעריכה את את שיעור התחלואה שייעלם במידה וגורמי הסיכון הללו לא יהיו קיימים. החוקרים התבססו בחישוביהם על נתוני השכיחות של 4 גורמי הסיכון הללו בקרב 32,154 נשים שהשתתפו במחקר האוסטרלי ארוך הטווח של בריאות האישה, שבמהלכו בוצע מעקב ארוך טווח על נשים שנולדו בין 1921-26, 1946-51, 1973-78, ומאז 1996 .

החוקרים מצאו כי שכיחות עישון הייתה גבוהה ביותר בקרב נשים בגילים 22-27 , שיעור של 28% , והנמוכה ביותר בקבוצת הגיל 73-78 , 5% בלבד.

שכיחות חוסר הפעילות הגופנית ויל"ד עלו באופן ייציב ככל שגיל הנשים עלה, עלייה מ-48% ל-81% בין גיל 22 ל-90. יל"ד עלה מפחות מ-5% ל-47% , ומשקל יתר מ-46% בקבוצת הנשים הצעירות ביותר עד לשיא של 79% בנשים בגילאים 59-64 וירידה בשכיחות ל-62% בנשים המבוגרות ביותר.

החוקרים עשו שימוש גם בנתוני סיכון יחסי ממחקר נטל התחלואה העולמי ויישמו אותם בנשים האוסטרליות.  כך חישבו החוקרים את הסיכון היחסי של נשים אוסטרליות ללקות במחלות לב על רקע נוכחות של גורמי הסיכון שנבחנו.

נמצא שבנשים עד גיל 30 גורם הסיכון המשמעותי ביותר לתחלואת לב היה עישון שנמצא כתורם ל-59% מהתחלואה, כאשר בקבוצת גיל 73-78 ירד שיעור זה ל-5.3% בלבד.  בניגוד לכך, אי ביצוע פעילות גופנית או ביצוע פעילות נמוכה נמצאה כתורמת ל-47.2% מתחלואת הלב בגילים 22-27 , והיא עולה עד ל-50.9% בנשים בגילים 31-36, ולאחר מכן פוחתת בהדרגה ל-23.5% בנשים בגילים 85-90.

לעומת זאת, משקל עודף נמצא כתורם 10.7% לתחלואת לב בנשים בגילים 31-36 ו-32.7% בנשים בגילים 56-64.

החוקרים מעריכים כי אם כל אישה אוסטרלית בגילים 30-90 הייתה מסוגלת להגיע לכמות הפעילות הגופנית המומלצת בשבוע של 150 דקות ברמת עצימות בינונית ומעלה, אזי ניתן היה למנוע תמותה שנתית של יותר מ-2000 נשים בגיל העמידה ומעלה.

החוקרים מסכמים כי השפעת גורמי הסיכון המרכזיים למחלות בלב משתנה לאורך החיים. הם ממליצים להמשיך במאמצים להפחתת העישון בקרב נשים צעירות, אך יותר מכל חשוב לדעתם המאמץ לעודד נשים לבצע פעילות גופנית, שלו חשיבות רבה יותר מהגישה המקובלת כיום המתמקדת יותר במניעת עודף משקל והשמנת יתר.

Br J Sports Med. Published online May 8, 2014

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<