חדשות

תדירות גבוהה יותר ומשך זמן ארוך יותר של סאונות קשורים לירידה ניכרת ומובהקת בסיכון לתמותה קרדיווסקולרית ותמותה מכל סיבה (JAMA Intern Med)

24/02/2015

מאת מערכת אי-מד

מחקר חדש מ-JAMA Intern Med מדווח כי תדירות גבוהה יותר של ביצוע אמבטיות סאונה קשורה עם סיכון מופחת למוות קרדיאלי פתאומי (SCD) , למחלת לב כלילית (CHD), מחלה קרדיווסקולרית (CVD) , ולתמותה מכל סיבה.

ברקע מציינים החוקרים כי סאונה הוא הרגל בריאותי הקשור עם שיפור בתפקוד ההמודינמי, אך עם זאת הקשר בין סאונה לתמותה קרדיווסקולרית ותמותה מכל סיבה אינו ידוע עדיין. מטרתם הייתה לבחון את הקשר בין תדירות ומשך אמבטיות הסאונה עם הסיכון ל-SCD , תמותה מ-CHD ומ-CVD ותמותה מכל סיבה.

החוקרים יצרו מחקר עוקבה פרוספקטיבי המבוסס על מחקר פיני להערכת גורמי סיכון למחלות לב, מבוסס אוכלוסיה, שבו מידגם של 2,315 גברים בגיל הביניים (42-60) , שעברו בדיקות בסיסיות בכניסה למחקר. נבדקו הרגלי הסאונה של המשתתפים בגיוס למחקר, תדירות ומשך שהייה באמבטיית הסאונה .

החוקרים מדווחים כי במהלך תקופת המעקב (חציון תקופת המעקב היה 20.7 שנים, בטווח בין 18.1-22.6 שנים), אירעו 190 מקרי SCD ,  ועוד 281 מקרי מוות בשל CHD ועוד 407 תמותה על רקע CVD , ובסה"כ 929 מקרי מוות מכל סיבה.

601 משתתפים דיווחו על ביצוע סאונה פעם בשבוע, 1513 על 2-3 פעמים בשבוע, ו-201 על בין 4-7 פעמים בשבוע.  שיעור מקרי ה-SCD היה 10.1% בקבוצה הראשונה, 7.8% בקבוצה השנייה, ו-5% בקבוצה השלישית.  שיעורי התמותה על רקע CHD היו 14.9% בקבוצה הראשונה , 11.5% בקבוצה השנייה, ו-8.5% בקבוצה השלישית. 

גם עבור תמותה על רקע CVD השיעורים היו 22.3% בקבוצה הראשונה, 16.4% בקבוצה השנייה, ו-12% בקבוצה השלישית, האינטנסיבית. מבחינת תמותה מכל סיבה , אלה היו 49.1% בקבוצה הראשונה, 37.8% בקבוצה השנייה ו-30.8% בקבוצה השלישית.

לאחר התאמות לגורמי סיכון קרדיווסקולריים, בהשוואה בין גברים שביצעו סאונה אחת בשבוע, הסיכון היחסי בקבוצה השנייה , זו שביצעה 2-3 בשבוע ל-SCD היה 0.78 (בטווח 0.57-1.07) , ושל 0.37 עבור הקבוצה שביצעה 4-7 סאונות בשבוע (בטווח מובהק של בין 0.18-0.75).

קשרים דומים נמצאו עבור CHD ו-CVD ולתמותה מכל סיבה עם P<.005 למגמה.

בנוסף מדווחים החוקרים על הקשר בין משך הסאונה לסיכון לתמותה: בהשוואה לגברים שמשך השהייה בסאונה היה קטן מ-11 דקות , יחס הסיכון המתואם ל-SCD היה 0.93 (בטווח 0.67-1.28) לאלה שמשך השהייה שלהם היה בין 11-19 דקות , ושל 0.48 (בטווח 0.31-0.75) עבור אלה שמשך השהייה שלהם היה מעל 19 דקות. המגמה הנ"ל הייתה מובהקת עם p=0.02 .

כמו כן, החוקרים מציינים, כי קשר הפוך מובהק (p<0.03 למגמה) נמצא גם בין משך השהייה לתמותה מ-CHD ו-CVD אך לא לתמותה מכל סיבה .

החוקרים מסכמים כי תדירות גבוהה יותר של אמבטיות סאונה, ומשך ארוך יותר של שהייה קשורים לסיכון מופחת לתמותה מ-SCD , CHD , CVD ולתמותה מכל סיבה. הם ממליצים לערוך מחקרים נוספים במטרה לבחון ולגבש את המכניזם הפוטנתיאלי הקושר בין אמבטיית סאונה ובריאות קרדיווסקולרית.

JAMA Intern Med. Published online February 23, 2015.

הערת המערכת: אנחנו לא יודעים מה אתכם, אבל אנחנו מתחילים ...

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<