חדשות

ההשפעה של טיפול ב-Dapagliflozin על שיעור האשפוזים בגין אי-ספיקת לב (Circulation)

06/04/2019

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

בחולים עם סוכרת מסוג 2 אשר טופלו ב- Dapagliflozin (פורסיגה) במסגרת מחקר DECLARE-TIMI 58 נרשמה ירידה בסיכון לאשפוזים בשל אי-ספיקת לב, ללא תלות במקטע הפליטה של חדר שמאל. יתרה מזאת, מהנתונים שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-American College of Cardiology ופורסמו בו-זמנית בכתב העת Circulation, עולה כי באלו עם מקטע פליטה נמוך מ-45% נרשמה ירידה בתמותה מכל-סיבה ובתמותה קרדיווסקולארית עם Dapagliflozin, בהשוואה לפלסבו.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי במחקר DECLARE-TIMI 58 הטיפול ב- Dapagliflozin הפחית תוצא סיום משולב שכלל תמותה קרדיווסקולארית או אשפוז בשל אי-ספיקת לב באוכלוסיה רחבה של חולים עם סוכרת מסוג 2. עם זאת, ההשפעה של מקטע הפליטה הבסיסי של החולים על התועלת הקלינית של הטיפול התרופתי לא הייתה ידועה.

 

כעת בחנו החוקרים את התוצאות לפי אבחנת אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד (מתחת ל-45%) או ללא מקטע פליטה ירוד. מבין 17,160 חולים, 671 (3.9%) אובחנו עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד ו-1,316 (7.7%) אובחנו עם אי-ספיקת לב ללא מקטע פליטה ירוד, כאשר ב-15,173 חולים (88.4%) לא הייתה היסטוריה של אי-ספיקת לב.

 

הטיפול ב- Dapagliflozin הפחית את שיעורי התמותה הקרדיווסקולארית או אשפוזים בשל אי-ספיקת לב בהיקף גדול יותר בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד (יחס סיכון של 0.62), בהשוואה לאלו ללא אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד (יחס סיכון של 0.88, p=0.046), בהם השפעת הטיפול הייתה דומה לזו שתוארה בחולים עם אי-ספיקת לב ללא מקטע פליטה ירוד (יחס סיכון של 0.88) ואלו ללא אי-ספיקת לב (יחס סיכון של 0.88).

 

בעוד שהטיפול ב- Dapagliflozin הפחית את שיעור האשפוזים בשל אי-ספיקת לב באלו עם (יחס סיכון של 0.64) ובלי אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד (יחס סיכון של 0.76), הטיפול התרופתי הפחית תמותה קרדיווסקולארית רק בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל (יחס סיכון של 0.55).

 

בדומה, הטיפול ב- Dapagliflozin הפחית שיעורי תמותה מכל-סיבה בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד (יחס סיכון של 0.59), אך לא באו ללא אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי Dapagliflozin מפחית אשפוזים בשל אי-ספיקת לב בחולים עם ובלי אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל, עם הפחתת תמותה קרדיווסקולארית ותמותה מכל-סיבה בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד.

 

Circulation. Published online March 18, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<