חדשות

הקשר בין תוצאים קרדיו וסקולריים לגיל בו מתגלה סוכרת סוג 2/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

16/05/2019

סוכרת סוג 2 ר"ת  T2DM כרוכה בסיכון להתפתחות תחלואה קרדיו וסקולרית (ר"ת CVS) כולל כפל סיכון למחלת לב כלילית (ר"ת CHD), ולסיבוכים של אוטם (ר"ת MI), שבץ, אי ספיקת לב (ר"ת HF), פרפור פרוזדורים, ותמותה מסיבות שונות. לעיתים ה CHD אצלם אסימפטומטית עד אירוע ה MI או מוות קרדיאלי.

לאור מגפת השמנת היתר בעיקר בגילאים הצעירים בעשורים אחרונים, אנו עדים לאבחנה שלDM2T בשכיחות גוברת בבוגרים הצעירים ובמתבגרים.

אוכלוסייה צעירה זאת מציגה לרב פרופיל חמור יותר של גורמי סיכון, כגון BMI, ליפידים, המוגלובין מסוכרר, בעת האבחון ביחס למאובחנים עם DM2T בגיל מבוגר יותר.

נראה שהסיכון להתפתחות תחלואה CVS ולתמותה במטופלים עם וללא DM2T תלויה בגילבו הסוכרת מתגלה, אך רק מיעוט ממחקרי האוכלוסין אכן ניתחו סיכון תמותה לסוגיה ותוצאיםCVS בריבוד לכל טווחי הגילאים.

מידע ברור בסוגיה זאת עשוי למקד את האינטנסיביות של הגישות: של סקר (סקר לגילויDM2T או קדם סוכרת), של מניעה, ושל טיפול, אך בהתאם לקבוצות הגיל, כדי להפיק תועלת מקסימלית בשנות חיים והפחתת תחלואה.  

מטרת המחקר להעריך בהתאם לגיל האבחון של DM2T:

1.      סיכון מפורט של תמותה, וסיכון תמותה מסיבה CVS ,

2.      סיכון תחלואה CVS הכולל: תוצאי MI, שבץ, ו HF,

3.      סיכון תמותה non CVS,

4.      תוחלת חיים יחסית לאוכלוסייה תואמת אך ללא DM2.T

ההערכה בוצעה מחדש במדגם ללא תחלואה CVS קודמת, עם התייחסות לכל המדגם הכולל ובנפרד ב 2 המינים.

שיטות:

החוקרים התבססו על מרשם הלאומי השוודי לסוכרת (ר"ת NDR ) בו הוכללו כל מטופליDM2T בין 1998 ל 2012. אוכלוסיית הבקרה נבחרה אקראית מתוך האוכלוסייה הכללית בהתאמה לפי גיל, מין, ונפה.

המדגם כלל סך 318083 מטופלים עם DM2T שעברו השוואה בהתאמה עם כמעט 1.6 מיליון מטופלים מקבוצת הביקורת.

תקופת המעקב על המשתתפים במחקר לתוצאים CVS ארכה בין 1998 ל 2013 ועד 2014 לתמותה.

תוצאים שנבדקו היו:

1.      תמותה כוללת,

2.      תמותה CVS,

3.      תמותה noncardiovascular,

4.      תחלואת לב כלילית CHD,

5.      אוטם חד MI

6.      שבץ

7.      אס"פ לב HF

8.      פרפור פרוזדורים AF,

9.      תוחלת חיים לפי גיל בעת אבחנת DM2T.

אנאליזות עיקריות בוצעו בעזרת מודלים סטטיסטיים לפי Cox proportional hazards models, תחילה במטופלים ללא תחלואה CVS קודמת, ולאחר מכן אנאליזה חוזרת בכל מדגם המחקר.

לתוצאות ולדיון באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<