חדשות

חשיבות הביו מרקר NT-proBNP לחיזוי תחזית ולתגובה לטיפול ביתר לחץ דם עורקי ריאתי/מאת ד''ר גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

30/05/2019

הערכת סיכון בעזרת פרמטרים מרובים חיונית בהערכת תחזית וקביעת גישה טיפולית במטופלים עם יתר לחץ דם עורקי ריאתי (ר"ת PAH). הביו מרקר N-terminal pro brain natriuretic peptide (ר"ת NT-proBNP) כחלק מ ה B-type natriuretic peptides (BNP, מופרש על ידי תאי שריר הלב כתגובה למתיחת החדר, ומהווה סמן  גם של פגיעה בתפקוד חדר ימין במטופלים הסובלים מיתר לחץ דם ריאתי כולל PAH.

ערכי NT-proBNP הם מדגימים קורלציה עם הדרגה התפקודית, תפקוד חדר ימין, מדדים המודינמיים ואקו קרדיו גרפיים ב PAH , וכנראה מהווים מנבאים בלתי תלויים של הישרדות מטופלים אלה, אבל המחקרים הם תצפיתיים וקטנים. למעשה חסרים נתונים כדי לקבע ערכי סף של NT-proBNP לניבוי תחזית ב PAH .

מטרת המחקר

להעריך מתוך מחקר phase 3 אקראי וכפול סמיות, 

מחקר  GRIPHON ( (Prostacyclin [PGI2] Receptor Agonist In Pulmonary Arterial Hypertension הבודק טיפול ב PAH עם Selexipag מבוקר פלסבו, את ערך חיזוי התחלואה לפי טווחי NT-proBNP הנמוך, הבינוני והגבוה בבסיס, ולהעריך תחזית בהתאם לשינויים בטווחים אלה, ביחס לטיפול לעומת פלסבו, במהלך המחקר.

שיטות:

מחקר GRIPHON מותנה - אירוע  event-driven) תחלואה \ תמותה, הקצה באקראי1142 מטופלים עם PAH לטיפול ב selexipag מבוקר פלסבו.

ערכי NT-proBNP נמדדו בנקודת זמן קבועה, ודורגו post hoc  לפי 2 סטים בלתי תלוייםשל סף טווחים (כ (terciles או קטגוריות סף (נמוך, בינוני וגבוה):

1.      טווחי מחקר :GRIPHON סף נמוך  ng\l 271 ,סף בינוני בין 271 ל 1165 וסף גבוהמעל 1165 ng\l , בהתאמה,

2.      טווחים לפי איגודי ESC \ERS  2015: סף נמוך < 300, בינוני בין 300 ל 1400, וגבוה מעל 1400 ng\l.

יחסי סיכון (של selexipag לעומת פלסבו) HR עם רווח בר - סמך 95% , חושבו בהתאםלתוצא עיקרי שנקבע כמשלב היארעות תחלואה\תמותה וגם יחסית לטווחי NT-proBNP:

·         הבסיסיים לפי שימוש במודלים של  Cox proportional-hazards,

·         ובנקודת זמן בעת תקופת החשיפה, בעזרת מודל תלוי זמן time-dependent Cox.

ל     לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<