חדשות

עליתו וירידתו של האספירין במניעה ראשונית של תחלואה קרדיו וסקולרית/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

27/06/2019

במטופלים עם תחלואה קרדיו וסקולרית (ר"ת CVD), היתרון של טיפול במניעה משנית באספירין גובר על הסיכון לדמם.

לגבי מניעה ראשונית באספירין, מטא אנליזה קודמת של 11 מחקרים על 118445 מטופלים הדגימה אמנם

·         הפחתה יחסית בהיארעות אוטם (ר"ת MI ) לא קטלני של 22% ו 6% בתמותה אך

·         במחיר יקר של עלייה יחסית של 59% בדמם במערכת העיכול GI ו של 33% בשבץ המורגי,

מחקר ARRIVE ניסה להעריך את היעילות והבטיחות של טיפול מניעתי ראשוני באספירין לעומת פלסבו, במטופלים בסיכון מחושב בינוני לפתח אירוע תוך 10 שנים, אך היארעות נמוכה של תוצא עיקרי הוביל למעשה לבדיקת טיפול מניעתי באספירין באוכלוסייה בסיכון נמוך יחסית, ולא נתן מענה באוכלוסייה בסיכון בינוני.

מטרת המחקר

להעריך את התוצאים הקליניים של אספירין במניעה ראשונית של תחלואה CVD, לאחר פרסום מחקרים גדולים חדשים, המוסיפים עוד מעל 45.000 מטופלים, לנתונים הקודמים.

שיטות:

רק מחקרים אקראיים, מבוקרים אשר השוו תוצאים קליניים עם אספירין לעומת בקורת, למניעה ראשונית, עם משך תקופת מעקב של שנה לפחות הוכללו במחקר.

תוצאי יעילות כללו

·         תמותה כללית

·         תמותה CVD

·         אוטם MI ,

·         שבץ או TIA

·         ומשלב תוצא MACE הכולל MI לא קטלני, שבץ לא קטלני, TIA או תמותה .CVD

תוצאי בטיחות כללו

·         אירועי דמם מז'ורי 

·         אירועי דמם תוך גולגלתי,

·         אירועי דמם קטלניים,

·         ואירועי דמם מערכת עיכול.

חושבו יחסי סיכון (ר"ת RRs ) של השפעות אקראיות לתוצאים כ  Random effects DerSimonian-Laird risk ratios.

לתוצאות והמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<