חדשות

כיצד אקג רגיל עשוי לסייע באיתור המטופלים שירוויחו מהשתלת קוצב דו חדרי בהעדר LBBB?/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

11/07/2019

במטופלי אי ספיקת לב (ר"ת HF), סימפטומטיים למרות טיפול תרופתי אופטימלי, עם מקטע פליטה ירוד (כ LVEF < 35% ),  ו QRS רחב (בעיקר עם LBBB ורוחב ה QRS כ-delay ר"ת  QRSd > 120 msec ), הגורם דה סנכרון ניכר בכיווץ חדר שמאל (ר"ת LV ), הרה סינכרוניזציה של כווץ דופן חופשי\צדדי של חדר שמאל יחד עם המחיצה הבין חדרית, בעזרת קיצוב סימולטני, ר"ת BVP כbiventricular pacing או ר"ת CRT cardiac re synchronization therapy, מהווה טיפול חשוב (עם יתרון מקסימלי ב LBBB עם QRSd > 150 msec),  הגורם שיפור מובהק סימפטומטי, ואך מאריך שרידה (מפחית תמותה ב34% במטופלים המגיבים), מעבר לטיפול התרופתי האופטימלי.

קיצוב CRT במטופלי HF ו LVEF < 35% ו QRS רחב ללא LBBB  non LBBB) אך מחמיר לעיתים את המצב בחלק מהם, בגלל החמרה נוספת בסנכרון.

קבוצת ה non LBBB הינה הטרוגנית וניתן להבחין באיחורי הולכה,

  • של QRSd   בין 120-149 מש',
  • או QRSd  ≥ 150 מש',

בתבניות:

     
  • של RBBB,
  • או כ nonspecific intraventricular conduction delay ר"ת NICD כאשר תבנית QRS איננה של LBBB או RBBB.

בין מטופלי HF ו LVEF < 35%, מקבוצת NICD, (שיתכן ומכילה תבניות שונות של אקטיבציה\סנכרון חדר שמאל), חלקם אולי יגיבו ל CRT יותר מאשר אלה עם RBBB  בהם הסנכרון לרב תקין.

מטרת המחקר

להעריך תוצאים קליניים בין מטופלי HF מבוגרים מבוטחי Medicare, עם תבנית QRS רחב non LBBB של תבנית NICD לעומתRBBB , המתאימים (כ eligible (CRT, להשתלת CRT-D (כ CRT עם דה פיברילטור, D).

פתרון סוגיה זאת, אם אכן יש קבוצות non LBBB ו  HF , שיפיקו כן תועלת מ CRT חשוב מאד.

שיטות:

מחקר רטרוספקטיבי מתוך מרשם לאומי אמריקאי, NCDR ICD בין 2010-2013, עם השוואה של תוצאים של מטופלים הזכאים (כ (CRT – eligible ל CRT המושתלים CRT-D לעומת המושתלים ICD בלבד, אך בין מטופלים עם non LBBB:

  1. בתבנית NICD לעומת
  2. תבנית .RBBB

במטופלים אלה הוערכו תוצאים שכללו גם אשפוזים ותמותה, בעזרת עקומות הישרדות, ויחסי סיכון לאחר תיקון רב משתני ר"ת HRs.

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני