חדשות

סגירת אוזניית עלייה שמאל דרך צנתור, האם נמוגו הספקות כעת?/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

18/07/2019

כאמור בסקירת מחקר הקודם, היווצרות קריש על פני ההתקנים (ר"ת DRT כ device- related thrombus) שנועדו לאטום את אוזנית עלייה שמאלית (ר"ת LAAO כ left atrial appendage occlusion, כטיפול מניעתי חילופי ב AF) , המתרחשים בעיקר מוקדם לאחר ההתקנה, לפני האנדותליזציה של ההתקן, מדווחת במחקרים שונים בין 2-5% במדגמים גדולים.

הבדלים הקיימים בין 2 ההתקנים הנפוצים, בתכנון וביצוע המחקרים, השוני בטיפול התרופתי, ומשתנים מתערבים שונים, מגבילים את ההערכה המדויקת של שכיחות התופעה, הסיבות, ואת חשיבותה הקלינית.

מטרת המחקר

דומה למחקר הקודם שתואר, לסכם את ההיארעות, המאפיינים, וההשלכות הקליניות של DRT , אך הפעם מתוך מחקר מעקב פרוספקטיבי למשך שנה, מחקר רב מרכזי ה Amulet Observational Study, עם הערכות מתוזמנות בשחרור כולל הערכת דיוק ההתקנה, ומעקב לאחר חודש עד 3 , שישה חודשים ושנה לאחר LAAO אשר בוצעו בעזרת AMPLATZER Amulet  של חברת .ABBOTT

שיטות:

סך 1.088 מטופלים גויסו עם מעקב של שנה. כל האירועים עברו פסיקה על ידי ועדה בלתי תלויה, כולל גילוי ממצא של DRT.  מטופלים בהם התגלה DRT נסרקו לגבי התקנה תת אופטימלית ומאפייני היווצרות הממצא. ניתוחי Cox regression  מרובים בוצעו לזהות מנבאים של היווצרות DRT.

לתוצאות ולמסקנות - באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<