חדשות

השפעת סיבולת לב ריאה יחסית לגורמי הסיכון המקובלים בניבוי תחלואה קרדיו וסקולרית/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

15/08/2019

ניבוי סיכון הופעת תחלואת טרשת קרדיו וסקולרית (ר"ת  ASCVD הכוללת אוטם לא קטלני, ר"ת MI , תמותה קרדיו וסקולרית או שבץ)  מוערך במבוגרים ללא תחלואה קודמת, בגילאי 40-75, לרב לפי משוואות Pooled Cohorts Equations כ ASCVD risk score לעשור, בהתאם לגורמי הסיכון. המדד המחושב חיוני כדי להעריך תועלת מול בטיחות של התחלת טיפול מניעה ראשונית של .ASCVD 

סיבולת לב ריאה (ר"ת CRF או Cardiorespiratory fitness), מהווה בעצמה מדד מוכח ובלתי תלוי של מצב קרדיו וסקולרי באוכלוסייה הכללית. עדיין לא ברור אם ערך הניבוי של CRF שונה ממדד התחלתי של ASCVD risk score.

מטרת המחקר:

להעריך את המשמעות הפרוגנוסטית של CRF ביחס לתמותה, ו MI ברבדים השונים של ASCVD risk, ובעיקר אם טמון בו ערך פרוגנוסטי מוסף מעבר ל ASCVD risk score.

שיטות:

המחקר התבסס על מאגר נתונים של מחקר עוקבה רטרוספקטיבי Henry Ford Exercise Testing (FIT) Project, על מטופלים ללא תחלואה CVS ידועה, אשר הופנו למבחן אק"ג מאמץ על הליכון (ר"ת GXT כ  graded exercise test treadmill), במרכזים המסונפים למערכת Henry Ford Health System ב Detroit, בתקופה של כ 19 שנה בין 1991-2009, בהם גם חושב ASCVD risk score

 • א. סיכון מחושב נמוך < 5%,
 • ב. סיכון בינוני בין 5%-20%,
 • ג. סיכון גבוה ≥20%.

 

מדד CRF הוערך אובייקטיבית בהתאם לפרוטוקול  Bruce הסטנדרטי בסולם MET's (כ  metabolic equivalents לפי שיפוע, מהירות המסילה, ודקות בשלב), ב  symptom limited GXTב 4 קבוצות:

 1. פחות מ 6 MET's , כשר נמוך
 2. בין 6-9 MET's , כשר בינוני
 3. בין 10-11 MET's , כשר טוב
 4. ו ≥ 12 MET'S , כשר גבוה. 

מדדים שהוערכו:

 • הקשר בין CRF (הישג MET's ) לתוצא אירועי תמותה ו MI , ברבדי הסיכון שחושבו תחילה בהתאם ל ASCVD risk score , נבדק בעזרת אנאליזה Cox regression רב משתנית מתוקנת.
 • דיוק הבחנת הסיכון לפי רבדי ASCVD risk score בבסיס ולאחר הוספת דירוג CRF הוערך בעזרת מודלים של עקומות ROC(ר"ת של receiver operating characteristic curves ) לפי c-index.
 • כדי להעריך את הערך המוסף הפוטנציאלי של CRF לסיווג סיכון מחודש לתחלואה עתידית, השתמשו בערכי סף ASCVD risk score של 20% (תרומת CRF לשיפור ב רה קלסיפיקציה ב ASCVD risk קטן מ 20% לעומת ≥ 20% )
 •   לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<