חדשות

מה החשיבות של גודל עליה שמאלית בהחלטה על ניתוח מסתם מיטרלי דגנרטיבי במטופל האסימפטומטי?/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

22/08/2019

דליפת מסתם מיטרלי (ר"ת  (MR  הינה המחלה המסתמית השכיחה ביותר, בעת שאטיולוגיה דגנרטיבית (ר"ת  (DMRמהווה סיבה עיקרית להתערבות ניתוחית ב MR משמעותית המודינמיתניתוח המשפר תחזית לחלוטין אם התזמון אופטימלי.

התוויות להתערבות ניתוחית ב-   DMR  משמעותית המודינמית מתבססות על קיום  סימפטומים\ סימנם של פגיעה בתפקוד חדר שמאל (LV ו) בהעדרם  על מדדים אקו קרדיוגרפיים של פגיעה בו, על לחץ ריאתי, והופעת פרפור פרוזדוריםמאידך הופעת ממצאים אלה כבר כרוכה בתמותה מוגברת פוסט ניתוחית.

כדי להגיע לתזמון התערבות ניתוחית אופטימאלית נחקרים סמני ניבוי תחזית העשויים לעזור בהחלטה.

הגדלת עלייה שמאלית נחשבת לתוצאה של MR וביחס מסוים לחומרתו, אך pilot studies רמזו שמידת ההגדלה כפי שנמדדת על ידי left atrium volume index ר"ת LAVI , עשויה לנבא הופעת הפרעות קצב ותמותה, אולי עצמאיתובנוסף לדרגת החומרה שלDMR .

מטרת המחקר:

להעריך האם מדד זה של  LAVI הנמדד בפרקטיקה יום יומית של קרדיולוגים רבים כרוך אמנם באופן בלתי תלוי עם הישרדות של מטופלי .DMR

שיטות:

מחקר עוקבה מ Mayo Clinic על כל 5769 המטופלים העוקבים עם אקו קרדיוגרפיה של DMR (לפי אבחנות של MVP או flail leaflet ) ומדדי LAVI ,(מאושפזים או אמבולטוריים), ללא מחלה מסתמית או מבנית אחרת (פרט ל TR או PFO ), בתקופה שבין 2003-2011, עם מעקב קליני ארוך טווח לשם הערכת הישרדות.

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני