חדשות

תובנות חדשות על תרומת סי טי לב לשיפור תחזית במטופל עם תעוקה יציבה חדשה בקהילה/מאת ד''ר גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

14/11/2019

רק כ 10% מהמטופלים הפונים למרפאות בקהילה עם כאב חדש בחזה ( ללא מאפיינים של ACS) מאובחנים כסובלים ממחלה כלילית, אך הגישה האבחנתית היעילה ביותר, קונטרוברסיאלית.

הערכת התועלת האבחנתית והפרוגנוסטית של בדיקת סי טי לב של עורקים כליליים- CCTA, בנוסף לגישה סטנדרטית  standard of care) הכוללת מדדים קליניים כגון:

 • גורמי סיכון וחישוב סיכון CVS לעשור,
 • דירוג angina (כגון non anginal או possible angina),
 • ומדדי איסכמיה לבבית במאמץ, בעזרת אק"ג או אק"ג בלווי אחת משיטות הדמית הלב,

לעומת הגישה סטנדרטית בלבד,  במטופלים ללא מחלה כלילית קודמת, עם כאב בחזה חדש ( ללא מאפיינים של ACS) נבדקה בין היתר, במחקר הסקוטי SCOT-HEART.

באנאליזה post-hoc ל 5 שנים הודגם במחקר ההוא, יתרון בולט של תוספת הדמיית CCTA אשר הובילה להפחתה בשיעור יחסי של 41% במשלב תוצא עיקרי (הכולל תמותה ממחלה כלילית, ו MI ובעיקר הפחתה של MI לא קטלני), ב 5 שנים, לעומת גישה סטנדרטית בלבד, וללא עליה בשיעור הסופי של צנתורים ורה וסקולריזציה.

הועלו ספקות לגבי המנגנונים אשר הובילו ליעילות, הפוטנציאל ל bias, והסבירות של גודל ההשפעה.

מטרת המחקר

להעריך את העקביות והמנגנונים שהובילו להפחתת התוצא העיקרי ל 5 שנים במחקר SCOT-HEART.

שיטות:

מחקר המקורי SCOT-HEART בתווית – פתוחה בו כזכור, 4146 מטופלים שפנו למרפאות בקהילה עם כאב חדש בחזה ( ללא מאפיינים של ACS)  חולקו באקראי לגישה של standard of care בלבד או standard of care + CCTA.

מחקר נוכחי post-hoc של SCOT-HEART חקר את התוצא העיקרי ל 5 שנים אך הפעם לפי:

 • סימפטומים לפי תת הקבוצות הדירוג הקליני,
 • האבחנה והשינויים באבחנה,
 • ביצוע רה וסקולריזציה,
 • הטיפול המניעתי,
 • והסיכון המחושב לעשור לפי ASSIGN SCORE.

להזכיר שקבוצות הדירוג הקליני כללו 3 מדגמים:

1. כאב אנגינותי אפשרי cohort anginal pain  –  possible כלל

 • תעוקה טיפוסית  typical- או
 • כאב אטיפי או
 • כאב אמנם לא אנגינותי, אבל בליווי אק"ג לא תקין במנוחה

2. כאב לא אנגינותי non anginal pain cohort וללא שינויים באק"ג.

3. סך 9% מהמדגם עם מחלה כלילית קודמת.

כ 6 שבועות לאחר איסוף נתוני הבסיס והתוצאות, נבדקו החלטות הרופאים המטפלים, בכל אחת מ 2 הזרועות, לגבי:

 • האבחנה (אם תעוקה בגלל מחלה כלילית CHD או לא בגלל CHD ) ,
 • צורך בבירור נוסף או רה וסקולריזציה,
 • והטיפול שהמליצו,

בהתאם לממצאים ב 2 הגישות (עם או ללא CCTA ),

ובתום 5 שנות מעקב הוערכו לפי מאגר נתונים לאומיים, השינויים שחלו באותם החלטות והתוצאים.

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<