חדשות

מה השכיחות של היפראלדוסטרוניזם ראשוני בסינים עם יתר לחץ דם חדש, ומה התובנות?/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

01/05/2020

בין הסיבות ליתר לחץ דם (ר"ת י.ל.ד.) שניוני, ההיפר אלדוסטרוניזם הראשוני (primary aldosteronism ר"ת PA), שכיח יותר מאשר הוערך בעבר, ושכיחותו נעה בין 2.6 ל 11% בדיווחים שונים.

ה PA מתאפיין בהפרשת יתר hypersecretion of aldosterone אוטונומית ולא ניתנת לדיכוי, של אלדוסטרון כ nonsuppressible  , על ידי קליפת יתרת הכליה הגורמת לעלייה בריכוזו בפלזמה ולדיכוי הפרשת רנין renin.

יש להבדיל למעשה בין 2 הסוגים העיקריים של PA :

  1. הפרשה חד צדדית unilateral primary aldosteronism \ כ Aldosterone-producing adenomas  ר"ת APA משני כנראה למוטציות סומטיות במעל 90%
  2. הפרשה בילטראלית Bilateral idiopathic hyperaldosteronism\ כ bilateral adrenal hyperplasia ר"ת BAH מסיבות לא ברורות

בעת שהסוגים הגנטיים וסוגים אחרים נדירים.

מחקרים קליניים ואפידמיולוגיים, רמזו שחשיפה ארוכת שנים לרמות גבוהות של אלדוסטרון במטופלים עם היפר אלדוסטרוניזם ראשוני (ר"ת PA), הגורם ל  י.ל.ד. , כרוכה בסיכון גבוה יותר, של נזק לאברי המטרה, בעיקר לכליה ולמערכת קרדיו וסקולרית, כולל LVH, פרפור פרוזדורים AF, אוטם MI ושבץ, בהשוואה למטופלים דומים עם י.ל.ד. ראשוני\אסנציאלי, באותם רמות לחץ דם וגיל.

מחקרים קודמים הדגימו שתקופה קצרה יותר של לחץ דם גבוה, לפני האבחנה של PA כרוכה בסיכוי גבוה של ריפוי כירורגי מלא בהפרשת אלדוסטרון חד צדדית.

 

יתכן ואבחון מוקדם של PA , בעת בירור י.ל.ד  חדש, יוביל לתוצאים משופרים, בעקבות הגישה הטיפולית השונה אם ניתוחית (ב APA ) או תרופתית ספציפית (ב BAH ) במחלה זאת, מאשר אם יבוצע לאחר י.ל.ד. ממושך.

 

מטרות המחקר

הערכה פרוספקטיבית של

  1. השכיחות,
  2. המאפיינים,
  3. והתוצאים,

של PA באוכלוסייה עם אבחנה חדשה של י.ל.ד. .

 

שיטות:

מחקר פרוספקטיבי ממרכז רפואה קהילתית סיני (מסונף לבית חולים אוניברסיטאי) הסוקר אוכלוסייה של 147000 לשנה.

הוקצו כל המטופלים העוקבים, בגיל 18-75 בהם אובחן  י.ל.ד. (סיסטולי ≥ 140 או דיאסטולי ≥ 90 ב 3 מדידות בימים שונים) משך שנה (בין 05.2017 – 09.2018) טרום גיוס, ללא טיפול תרופתי.

לאחר איסוף כל הנתונים הקליניים, הבדיקה פיזיקלית, ובדיקות המעבדה, במטופלים עם י.ל.ד. שנבחרו

  1. עברו detection screening ראשוני, והחשודים בבדיקות מעבדה ל PA לפי יחס אלדוסטרון \ רנין גבוה ( mIU/ng  20 < PAC/PRA או ר"ת ARR) יחד עם אלדוסטרון גבוה (PAC > 10 ng/dl) , עברו
  2. לשלב אשרור האבחנה confirmation לפי מבחני (העדר) דיכוי הפרשת אלדוסטרון לפי CCT  (ר"ת captopril challenge test) או\ו SIT (ר"ת saline infusion test), ואם חיוביים עברו
  3. לשלב הסיווג ה sub typing  (אם ה PA חד צדדי או בילטראלי) ,
  • אנטומי ב CT של אדרנלים, שלא תמיד מסוגל להבדיל ביניהם (לא תמיד קיימת ב APA קשרית מספיק גדולה וגם אם מודגמת לעיתים איננה פונקציונלית),
  • ופונקציונאלי, לאישור סופי לפי רמות אלדוסטרון בדגימות מווריד יתרת הכליה מכל צד AVS (כ adrenal vein sampling) רק אם לא מתנגדים לניתוח עקרוני, במידה ותיחשף APA .

 

המטופלים שטופלו אם על ידי ניתוח (באלה עם APA ) או תרופתית, המשיכו מעקב שנה והתוצאים הוערכו לאחר הטיפול. 

להמשך קריאה באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<