חדשות

ההשפעה של סיבולת לב-ריאה על תוצאות אבלציה לטיפול בפרפור פרוזדורים (Heart Rhythm)

05/08/2020

 

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Heart Rhythm עולה כי סיבולת לב-ריאה גבוהה יותר מלווה בתוצאות טובות יותר לאחר אבלציה לטיפול בפרפור פרוזדורים.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מחקרים קודמים תיארו קורלציה בין סיבולת לב ריאה ובין היארעות ונטל פרפור פרוזדורים. מטרת המחקר הייתה לבחון אם סיבולת לב-ריאה גבוהה יותר, כפי שנקבע בבדיקת מאמץ, לוותה בתוצאות טובות יותר לאחר אבלציה לטיפול בפרפור פרוזדורים.  

 

מדגם המחקר כלל 591 חולים שהשלימו מבחן מאמץ בתוך 12 חודשים טרם אבלציה לטיפול בפרפור פרוזדורים. החולים סווגו לקבוצת חולים עם סיבולת לב ריאה נמוכה (מתחת ל-85% מהצפוי), הולמת (85-100% מהצפוי) וגבוהה (מעל 100% מהצפוי). התוצאים שנבחנו כללו את הישנות הפרעת הקצב, הפסקת טיפול נגד הפרעת קצב, אשפוז חוזר בשל הפרעת קצב, פרוצדורה חוזרת לאיזון מקצב הלב ותמותה מכל-סיבה.

 

במהלך מעקב ממוצע בן 32 חודשים לאחר האבלציה, שיעורי הישנות הפרעת הקצב עמדו על 79% מהחולים עם סיבולת לב-ריאה נמוכה, בהשוואה ל-54% מאלו עם סיבולת לב-ריאה הולמת ו-27.5% מהחולים עם סיבולת לב-ריאה גבוהה (P<0.0001). בדומה, שיעורי אשפוזים חוזרים בשל הפרעת קצב, פרוצדורות חוזרות לאיזון מקצב הלב וצורך בהמשך טיפול אנטי-אריתמי היו נמוכים יותר משמעותית בקבוצת החולים עם סיבולת לב-ריאה גבוהה (P<0.001).

 

שיעורי התמותה עמדו על 2.5% מהחולים בקבוצת סיבולת לב-ריאה גבוהה, בהשוואה ל-4% מאלו עם סיבולת לב-ריאה הולמת ו-11% באלו עם סיבולת לב-ריאה נמוכה (P<0.0001).

 

מניתוח סטטיסטי עלה קשר מובהק סטטיסטית בין סיבולת לב-ריאה גבוהה ובין שיעורים נמוכים יותר של הישנות הפרעת הקצב.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי סיבולת לב-ריאה גבוהה יותר מלווה בשיעורים נמוכים יותר של הישנות הפרעת הקצב ותמותה בקרב חולים לאחר אבלציה לטיפול בפרפור פרוזדורים.

 

Heart Rhythm. Published online August  2, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<