חדשות

מדדי ביצוע ואיכות להערכת הטיפול במבוגרים עם אי-ספיקת לב (J Am Coll Cardiol)

06/11/2020

 

מדדי בטיחות לניטור מעבדתי של טיפול באנטגוניסטים לקולטן למינרלוקורטיקואידים, מדדי ביצוע של Sacubitril/Valsartan, טיפול CRT (Cardiac Resynchronization Therapy) וטיטרציה של תרופות, ומדדי איכות המבוססים על תוצאים לפי-דיווח מטופלים הם בין העדכונים שערכו ה-ACC (American College of Cardiology) וה-AHA (American Heart Association) למדדי איכות וביצוע להערכת טיפול במבוגרים עם אי-ספיקת לב.

 

בפעם הראשונה, סדרת מדדים להערכת הטיפול באי-ספיקת לב אינה מתמקדת רק בשימוש בתרופות המומלצות בהנחיות בכל מינון, אלא בשימוש במינונים מבוססי-עדויות ומומלצים בהנחיות, כל עוד אלו נסבלים היטב. סדרת המדדים כוללת כעת הערכה כי החולים מטופלים במינונים של לפחות 50%ממינון היעד, בהעדר התווית-נגד או אי-סבילות.

 

העדכון כולל שבעה מדדי ביצוע, שני מדדי איכות ומדד מבנה אחד. מדדי הביצוע מבוססים על ההמלצות החזקות ביותר, כלומר, סדרה של המלצות בדרגה 1 (המלצה חזקה) או 3 (אין תועלת או נזק, יש להימנע) מההנחיות שפורסמו לטיפול באי-ספיקת לב משנת 2017.

 

מעבר לעדכון משנת 2017, המומחים גם בחנו את מדדי הביצוע הקיימים והמדדים עברו תהליך בחינה וסיקור עמיתים מעמיק. באופן ספציפי, העדכון כולל מדדים לניטור רמות אשלגן בדם לאחר התחלת טיפול באנטגוניסטים לקולטן למינרלוקורטיקואידים וטיפול CRT בחולי אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד של חדר שמאל שכבר נוטלים טיפול בהתאם להנחיות. טיפול זה עשוי לשפר משמעותית את היכולת התפקודית והתוצאות בחולים נבחרים.

 

העדכון כולל גם שני מדדי ביצוע לטיטרציה של טיפול תרופתי לפי-מינון, השגת 50% מהמינון המומלץ של מגוון תרופות, או תיעוד כי המינון לא נסבל מסיבה אחרת.

 

המדד המבני החדש ממליץ על השתתפות מוסדית במאגר רישום אי-ספיקת לב.

 

עדכונים נוספים כוללים העברת הדרכת מטופל לטיפול עצמי ממדד ביצוע למדד איכות בשל חשש בנוגע לתיעוד מדויק של הדרכה לטיפול עצמי ועדויות מוגבלות המצביעות על שיפור התוצאות עם תיעוד טוב יותר; תוספת ARNI למדד טיפול במעכבי ACE ו-ARB, בהתאם להנחיות משנת 2017; והעברת ביקורים לאחר-שחרור ממדד ביצוע למדד איכות ותוספת מגבלה של 7 ימים.

 

המומחים מסבירים כי במידה וכל מדדי התפקוד והביצוע הללו היו מיושמים בכלל החולים עם אי-ספיקת לב בארצות הברית, אזי ניתן היה להציל למעלה מ-100,000 חולי אי-ספיקת לב בכל שנה.

 

J Am Coll Cardiol. 2020 Nov 2;76:2527-64

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<