חדשות

טיפול באנטרסטו מלווה בשיפור המצב הבריאותי לאורך זמן בחולי אי-ספיקת לב (ESC Heart Fail)

09/05/2021

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת ESC Heart Failure עולה כי בחולים אמבולטוריים, טיפול ב-Sacubitril/Valsartan (אנטרסטו) מלווה בשיפור המצב הרפואי,כולל תסמינים, תפקודי ואיכות חיים, למשך שלושה חודשים עם המשך תועלת לאחר 18 חודשים מהתחלת הטיפול התרופתי.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי שיפור המצב הבריאותי (תסמינים, תפקוד ואיכות חיים) של חולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד הינו יעד מרכזי של הטיפול. טיפול ב-ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor) הוביל לשיפור המצב הבריאותי בטווח הקצר, אך ההשפעה ארוכת הטווח אינה ידועה.

 

מחקר CHAMP-HF הינו מחקר רב-מרכזי, תצפיתי שכלל חולים אמבולטוריים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל, אשר החלו טיפול ב-ARNI והותאמו ביחס 2:1 לחולים שלא קיבלו טיפול זה על-פי משתנים קליניים וסוציו-דמוגרפיים, היסטוריה רפואית, תרופות ומדד KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire).

 

מודלים עם מדידות חוזרות של מדד KCCQ הכולל ושל כל תחום שימשו להשוואת מגמות המצב הבריאותי של חולים שהחלו טיפול ב-ARNI, בהשוואה לאלו שלא קיבלו את הטיפול התרופתי.

 

מבין 3,930 משתתפים, 746 חולים (19%) החלו טיפול ב-ARNI, מהם 576 הותאמו ל-1,152 חולים שלא טופלו בתכשיר. לפני השלמת ההתאמה בין הקבוצות, חולים שהחלו טיפול ב-ARNI היו צעירים יותר, עם מקטע פליטה נמוך יותר, שכיחות גבוהה יותר של הפרעות קצב חדריות, טופלו בשכיחות גבוהה יותר בחסמי ביתא ואנטגוניסטים לקולטן למינרלוקורטיקואידים והיו בסבירות נמוכה יותר לקבלת מעכבי ACE או ARB. לאחר ההתאמה, לא תועדו הבדלים בין הקבוצות.

 

במדגם המותאם, בקרב משתתפים שהחלו טיפול ב-ARNI תועד שיפור במצב הבריאותי לאחר 3 חודשים, אשר נותר לאורך12 חודשים עם מדד KCCQ Overall Summary Score של 73.4 לעומת 70.8 נקודות (p<0.001), כאשר התועלת הרבה ביותר תועדה במדדים להערכת איכות החיים (68.7 לעומת 64.7 נקודות, p<0.001). יתרונות דומים במצב הרפואי תועדו לאורך 18 חודשים (מדד KCCQ Overall Summary Score של 73.9 לעומת 71.3 נקודות; p<0.001).

 

מניתוח הנתונים עלה כי יש להתחיל בטיפול ב-ARNI ב-12 חולים על-מנת להביא לשיפור גדול (10 נקודות ומעלה)  במצב הבריאותי של חולה אחד לאחר 12 חודשים.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי טיפול ב-ARNI בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל מלווה בשיפור המצב הבריאותי לאחר 3 חודשים, עם המשך עדות לתועלת 18 חודשים לאחר התחלת הטיפול התרופתי.

 

ESC Heart Fail. 2021 May 1

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<