חדשות

הטיפול בקוצב וגאלי ( VNS ) בחולי אפילפסיה משיג הפחתה משמעותית במדדי דכאון בנוסף להפחתה בתדירות ההתקפים (Seizure).

29/07/2019

מאת מערכת אי-מד

מחקר חדש מ- Seizureמראה כי שימוש ב-VNS בחולי אפילפסיה השיג שיפור בהפחתת מדדי דיכאון.

ברקע למחקר מסבירים המחברים כי  חולי אפילפסיה רבים סובלים מדיכאון כמחלה נלווית לאפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי. הטיפול ב VNS מוכח כיעיל לחולי אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי וכן לחולי דיכאון עמיד לטיפול תרופתי.

 מטרת החוקרים הייתה לעקוב אחרי מדדי דיכאון מקובלים כגון Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) ו- Beck-Depressions-Inventory (BDI) בחולים עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי וכן דכאון כתחלואה נלווית.

 בסה"כ השתתפו במחקר 59 מטופלים (גיל ממוצע  38 ) שסבלו מאפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי ודכאון מסוגים שונים (IDDMDPDC(OAD כתחלואה נלווית וטופלו ב VNS בשני מרכזים מובילים בברלין, גרמניה. מדדי ה - MADRS וה - BDI נבדקו לפני ההשתלה ושנה לאחר ההשתלה ע"י פסיכיאטרים מאותם מוסדות באופן בלתי תלוי בתחלואה הראשונית שלהם. בנוסף, נבדק גם אחוז המגיבים לטיפול בהפחתה של לפחות 50% מתדירות הפרכוסים.

 

האנליזה הראשית הדגימה ירידה מובהקת סטטיסטית במדדי הדיכאון, מדד ה - MADRS ירד מ 29 ל 18 (הפחתה של  38%) ומדד ה - BDI ירד מ 24 ל 14 (הפחתה של 42%) לאחר שנת מעקב. השיפור במדדים נצפה בכל סוגי הדיכאון והחולים שהציגו את השיפור הגבוה ביותר היו אלו שסבלו מ- MD (Major Depression). בנוסף, 66% מהמטופלים ב- VNS הפחיתו לפחות 50% מתדירות הפרכוסים.

 החוקרים מסכמים כי הטיפול ב VNS הוכח כיעיל להפחתת מדדי דכאון בחולי אפילפסיה עמידים לטיפול תרופתי אשר סובלים מדיכאון כתחלואה נלווית. החוקרים מציינים כי בשל העובדה שחולי אפילפסיה רבים סובלים מדיכאון, יש לשקול בחיוב להכליל את הטיפול ב VNS בחולים דומים כסטנדרט טיפולי בעל חשיבות גבוהה יותר.

Seizure. 2019 Jul;69:77-79. doi: 10.1016/j.seizure.2019.04.001

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<