חדשות

ההבדלים בין הנחיות ESC/ESH והנחיות ה-NICE לטיפול ביתר לחץ דם (European Heart Journal)

03/12/2019

 

בעקבות התוצאות המרשימות של מחקר SPRINT איגודים מובילים בעולם פרסמו עדכונים של ההמלצות לאיזון יתר לחץ דם. ה-American College of Cardiology ו-American Heart Association (ACC/AHA) פרסמו עדכון בשנת 2017, לאחריהם ה-ESC/ESH (European Society of Cardiology/European Society of Hypertension) פרסמו עדכון בשנת 2018 ולאחרונה פורסמו הנחיות עדכניות מטעם NICE (National Institute for Health and Care Excellence).

 

למרות שהנחיות שונות אלו צפויות להשפיע רבות על הטיפול ביתר לחץ דם ברחבי העולם, ישנם מספר הבדלים חשובים בהמלצות ובמאמר הנוכחי מתמקדים הכותבים בהבדלים בין הנחיות ה-NICE והנחיות ה-ESC/ESH.

 

בעוד שההנחיות העדכניות מטעם ה-NICE ממשיכות להמליץ על טיפול ליעד של 140/90 מ"מ כספית, המלצות ה-ESC/ESH הן להפחתת לחץ דם אל מתחת ל-140/90 מ"מ כספית בכלל החולים, אך הן כוללות הצעה כי במידת האפשר, יש להפחית את לחץ הדם הסיסטולי באלו מתחת לגיל 65 שנים ליעד בטווח 120-129 מ"מ כספית. מסלולי הטיפול התרופתי דומים.

 

המקור להבדלים הללו בהמלצות של שני האיגודים יש להבין כי הן פורסמו בעקבות שני תהליכים שונים עם מטרות ושיטות שונות. NICE אחראי להנחיות במימון ממשלתי לטיפול באוכלוסיה על-בסיס עדויות קליניות וניתוח עלות-תועלת ואילו ESC ו-ESH הם איגודים רפואיים אשר מימנו את פיתוח ההנחיות הקליניות במטרה לטפל בחולים במדינות רבות ברחבי אירופה ובמעמדים סוציו-אקונומיים שונים. לאור זאת, הנחיות ה-ESC/ESH כוללות כמעט את כל היבטי איזון לחץ דם, כולל, לדוגמא, נשים הרות וסביב התערבויות ניתוחיות. מנגד, NICE מספק מגוון רחב של הנחיות וההיקף של כל מסמך כזה ממוקד יותר במטרה להפחית חפיפה בין הנחיות.

 

תהליך פיתוח ההנחיות היה שונה בין שני המסמכים. הנחיות ESC/ESH מבוססות על צוות משימה של 21 מומחים, אשר בחנו חמש קבוצות של עדויות ולאחר פרסום המסמך זכה לתמיכת איגודים ארציים לתרגום ויישום. מנגד ההנחיות מטעם ה-NICE פותחו ע"י  קבוצה קטנה יותר ונועדו להתמקד בכל נושא בנפרד.

 

עוד זוהו הבדלים בבסיס העדויות ופירוש הממצאים, אשר עשויים להשפיע על ההמלצות. אחת הדוגמאות הינה במחקר SPRINT. בעוד שבהנחיות ה-NICE המתודולוגיה של מדידת לחץ דם לא ניתנת ליישום במרפאות בבריטניה ולכן לא הופחת היעד המומלץ לטיפול.

 

שתי ההנחיות קבעו המלצות דומות אודות התחלת הטיפול, אך הנחיות ה-NICE היו מפורטות יותר עם ספי סיכון ספציפיים להתחלת טיפול, עם הצעה לשקול זאת על-בסיס הערכת הסיכון הקרדיווסקולארי בתוך עשר שנים על-בסיס כלים דוגמת QRISK2.

 

באשר לקשישים וקשישים מאוד, שתי ההנחיות מכירות בהבחנה בין חולים שבריריים ובין גיל מתקדם בלבד ולוקחים בחשבון את אי הודאות סביב העדויות בנוגע להשפעות הטיפול. עם זאת, הנחיות ה-ESC/ESH קובעות כי טיפול פחות אינטנסיבי בקשישים עשוי להיות שמרני מדי באלו שהם פעילים ועצמאיים. בהנחיות מטעם ה-NICE הוחלט להשאיר את ההמלצות לסף פחות אינטנסיבי להתחלת טיפול וטיפול ליעד לחץ דם של 150/90 מ"מ כספית.

 

לאור הכתוב לעיל, אין ספק כי ישנם הבדלים בין הקווים המנחים השונים, כאשר חלק מהבדלים אלו עשויים לנבוע מהבדלים במטרות, הקשר ומתודולוגיות פיתוח כל מסמך הנחיות.

 

European Heart Journal 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<