חדשות

תוספת Perampanel לטיפול באפילפסיה עשויה לשפר את מצב הרוח ואיכות חיי החולים (Epilepsy Behav)

06/03/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת Epilepsy & Behavior מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי תוספת מאוחרת של Perampanel (פייקומפה) לטיפול בחולים עם אפילפסיה מוקדית עמידה מאוד לטיפול מסייעת בשיפור הסיכויים להעדר פרכוסים לאחר 12 חודשים, לצד שיפור מצב הרוח, איכות החיים והקלה בתחושת אי-שקט של החולים.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את היעילות והסבילות של תוספת Perampanel בשלב מאוחר לטיפול באפילפסיה מוקדית. מדגם המחקר כלל משתתפים משני מרכזי אפילפסיה במלבורן, אוסטרליה, והחוקרים בחנו את יעילות הטיפול לאחר 6 ו-12 חודשים, להערכת שיעור החולים בהם נרשמה ירידה של לפחות 50% בתדירות פרכוסים והעדר מוחלט של פרכוסים. עוד השלימו החוקרים הערכה על-בסיס שאלונים שמילאו המשתתפים בתחילת המחקר, לאחר 1, 3, 6 ו-12 חודשים.

 

מדגם המחקר כלל 160 חולים, אשר היו במעקב לאורך חציון של 6 חודשים: מספר התרופות נוגדות הפרכוס שנטלו המטופלים קודם לכן עמד בממוצע על 6 תרופות, 99% אובחנו עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי וב-72% מעולם לא הייתה תקופה בת שישה חודשים ללא פרכוסים.

 

הטיפול ב- Perampanel לווה בשיעורי תגובה לטיפול של 30.6%, כאשר ב-9.4% מהחולים לא תועדו פרכוסים לאורך 6 חודשים מתחילת הטיפול. השיעורים המקבילים לאחר 12 חודשים עמדו על 19.4% ו-4.4%, בהתאמה.

 

בקבוצת החולים בהם לא הייתה מעולם תקופה בת שישה חודשים ללא פרכוסים הסיכוי להעדר פרכוסים היה קטן יותר לאחר שישה חודשים (5% לעומת 30%, p=0.001) ולאחר שנה אחת (3% לעומת 13%, p=0.058).

 

השאלונים להערכת איכות החיים של החולים, תחושות אי-שקט ומצב הרוח של החולים, העידו על שיפור שישה חודשים לאחר תחילת הטיפול התרופתי.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי גם כאשר Perampanel ניתן כתוספת לטיפול בחולים עם אפילפסיה עמידה מאוד לטיפול, תוספת זו עשויה להביא לכך ש-5.6% מהחולים לא יסבלו מפרכוסים לאורך תקופה של שנה. בנוסף, הטיפול לווה בשיפור מצב הרוח, איכות החיים והעצבנות של החולים.

 

 Epilepsy Behav. 2020

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<