חדשות

סיכון מוגבר לנזק מוחי בספורטאיות גם ללא היסטוריה של זעזוע מוח (Neurology)

26/06/2020

 

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Neurology עולה כי גם בקרב ספורטאיות ללא היסטוריה של זעזוע מוח, אך עם חבלות או נפילות חוזרות כחלק מעיסוקן בספורט מגע ייתכנו שינויים מוחיים עדינים ומצטברים.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון לאורך זמן שינויים מיקרו-מבניים במוח ואת תפקוד המוח בספורטאיות שעסקו בספורט מגע ואלו שעסקו בתחרויות ספורט ללא-מגע.

 

מדגם המחקר כלל 73 שחקניות רוגבי ששיחקו בקבוצה לאורך לפחות 5 שנים ושללו היסטוריה של זעזוע מוח. מרביתן השתתפו במחקר במשך שנה אחת ו-12 היו במעקב לאורך שנתיים ומעלה.  משתתפות אלו נבחנו אל מול 31 שחייניות וחותרות בגיל תואם (18-23 שנים). ממצאים בבדיקות Diffusion MRI ובדיקת Functional MRI במנוחה שימשו כתוצאים העיקריים. מדד Sports Concussion Assessment Tool שימש להערכת התסמינים של המשתתפות.

 

החוקרים זיהו שינויים במדדי דיפוזיה של החומר הלבן וקישוריות עצבית בבדיקת Functional MRI במנוחה בקרב ספורטאיות שעסקו בספורט עם מגע וללא היסטוריה של זעזוע מוח, בהשוואה לספורטאיות שעסקו בספורט ללא מגע.

 

עוד זיהו החוקרים שינויים בקישוריות העצבית בקרב שחקניות רוגבי, בהשוואה לאלו שעסקו בספורט ללא-מגע. בפרט, נרשמה עליה בדיפוזיות ממוצעת, אקסיאלית ורדיאלית עם ירידה ב-FA (Fractional Anisotropy) במספר מסילות של החומר הלבן באלו שעסקו בספורט מגע, לצד קישוריות יתר ברשת הויזואלית. שינויים דיפוזיים אורכיים בגזע המוח בין העונה הפעילה והפגרה זוהו רק בקרב ספורטאיות שעסקו בתחרויות ספורט עם מגע, בהן לא הייתה היסטוריה של זעזוע מוח, עם התקדמות השינויים לאורך מספר עונות.

 

ממצאים אלו מעידים על שינויים במיקרו-מבנה ותפקוד המוח בספורטאיות העוסקות בתחרויות ספורט עם מגע, גם בהעדר תסמינים והיסטוריה של זעזוע מוח. החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה להבין את ההשלכות ארוכות הטווח של שינויים אלו.

 

Neurology. Published online June 17, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<