חדשות

הועדה הציבורית לבחינת אירועי האובדנות בבית החולים סורוקה קובעת כי לא היה קשר בין המקרים ופוטר את הנהלת סורוקה מאחריות

14/10/2020

מאת מערכת אי-מד

הועדה הציבורית לבחינת אירועי האובדנות בבית החולים סורוקה, זאת בעקבות 4 מקרי התאבדות של רופאים, מפרסמת היום את מסקנותיה.

במסקנותיה קובעת הוועדה כי : "הוועדה לא מצאה חוט מקשר בין ארבעת מקרי ההתאבדות. לעמדתה של הוועדה, כל אחד מן הרופאים התאבד על רקע שונה ולנוכח נסיבות המיוחדות לו, וכי אין למצוא בהתנהלות המרכז הרפואי כלפי מי מהם גורם ישיר או זרז למעשים האובדניים.
כמו כן, הוועדה לא מצאה כי קיים קשר בין האובדנות לבין נסיבות העבודה במרכז הרפואי סורוקה. הוועדה התרשמה מן הליווי התומך, מן המעורבות ומן הגיבוי להם זכו - וזוכים - הרופאים במרכז הרפואי סורוקה.
מסקנתה של הוועדה היא, אפוא, כי הסיפור אינו סיפורו של המרכז הרפואי סורוקה בלבד, כי אם של מערכת הבריאות בכללותה. ההתמקדות במקרי האובדנות שאירעו במרכז הרפואי סורוקה הינה, איפוא, רק חלק מהתמונה."

עם זאת , נכתב בדו"ח כי "הוועדה מצביעה על פער חמור בין מספר הרופאים והמיטות לנפש במחוז הדרום לבין מספרם במרכז הארץ – פער העומד בסתירה לחובה לביטוח בריאות המושתת על עקרונות של צדק ושוויון, הקבועה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994. מערכת הבריאות בכללותה סובלת מתקינה נמוכה בהשוואה למדינות ה-OECD, ומחוז הדרום סובל שבעתיים. הוועדה קוראת לעשות בדחיפות וביעילות לשם תיקונו של פער זה, ולשם הבאת מערכת הבריאות בכללותה לתקינה הולמת, לרבות הפריפריות הדרומית והצפונית.

לדו"ח המלא של הועדה 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<