חדשות

מהו הסיכון לאירוע מוחי איסכמי בחולים לאחר התקף איסכמי חולף? (JAMA Neurol)

18/10/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת JAMA Neurology מדווחים חוקרים על תוצאות ניתוח להערכת מגמות היארעות אירוע מוחי איסכמי בחולים לאחר התקף איסכמי חולף (Transient Ischemic Attack, או TIA) לאורך חמישה עשורים, מהן עולות עדויות נוספות התומכות בסיכון המוגבר לאירוע מוחי איסכמי בשלב מוקדם לאחר אירוע איסכמי חולף, אם כי ייתכן כי במהלך שני העשורים האחרונים חלה ירידה בשיעורי היארעות אירוע מוחי איסכמי לאחר TIA.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את שיעור האירועים המוחיים האיסכמיים בתוך יומיים, 7 ימים, 30 ימים ו-90 ימים מאבחנה של אירוע איסכמי חולף ולהשוות את שיעורי ההיארעות באוכלוסיית חולים עם TIA שאובחנו לפני שנת 1999 (קבוצה א'), בין השנים 1999-2007 (קבוצה ב') ולאחר שנת 2007 (קבוצה ג').

 

החוקרים אספו נתונים מכלל המחקרים שבחנו את תוצאות אירוע איסכמי חולף ע"י חיפוש במאגרי PubMed משנת 1996 ועד סוף ינואר, 2020. התוצא העיקרי היה שיעור אירועים מוחיים איסכמיים בשלב מוקדם לאחר אבחנה של אירוע איסכמי חולף במרווחי הזמן שהוגדרו במחקר (יומיים, שבוע, 30 ימים ו-90 ימים לאחר אבחנת TIA).

 

בסקירה השיטתית נכללו 68 מחקרים ייחודיים עם 223,866 חולים ייחודיים בין 1971 ועד 2019. מטה האנליזה כללה 206,455 משתתפים (58%) לאורך ארבה עשורים.

 

שיעורי ההיארעות הכוללים של אירוע מוחי איסכמי לאחר אבחנה של TIA עמדו על 2.4% לאחר יומיים מאבחנת TIA, 3.8% לאחר שבוע, 4.1% לאחר 30 ימים ו-4.7% לאחר 90 ימים מאבחנת TIA.

 

החוקרים מדווחים על ירידה מובהקת סטטיסטית בשיעור האירועים המוחיים האיסכמיים לאחר אבחנת TIA במהלך העשורים האחרונים, כאשר שיעור האירועים המוחיים עמד על 3.4% בקבוצה א', 2.1% בקבוצה ב' ו-2.1% בקבוצה ג' בתוך יומיים מאבחנת TIA;שיעור האירועים המוחיים האיסכמיים עמד על 5.5% בקבוצה א', 3.2% בקבוצה ב' ו-2.9% בקבוצה ג' בתוך שבוע מאבחנת TIA; שיעור האירועים עמד על 6.3% בקבוצה א', לעומת 3.4% בקבוצה ב' ו-2.9% בקבוצה ג' בתוך 30 ימים מאבחנת TIA. לאחר 90 ימים, 7.4% מהחולים בקבוצה א', 3.9% מאלו בקבוצה ב' ו-3.9% מאלו בקבוצה ג' אובחנו עם אירוע מוחי איסכמי.

 

ממצאי המחקר מציעים כי אבחנה של התקף איסכמי חולף עדיין מלווה בסיכון גבוה לאירוע מוחי איסכמי בשלב מוקדם; עם זאת, ייתכן כי במהלך שני העשורים האחרונים חלה ירידה קלה בשיעור האירועים המוחיים האיסכמיים לאחר TIA.

 

JAMA Neurol. Published online October 12, 2020

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<