חדשות

טיפול ב- Perampanel מעלה פעילות מהירה בתרשים EEG בילדים ומבוגרים עם אפילפסיה (Clin EEG Neurosci)

13/09/2021

 

טיפול ב- Perampanel(פייקומפה) בילדים ומבוגרים עם אפילפסיה מלווה בעליה יחסית בפעילות מהירה בבדיקת Quantitative EEG (qEEG), רמז להשפעה שלילית פחות משמעותית על התפקוד הקוגניטיבי של החולים, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת Clinical EEG and Neuroscience.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי בדיקת qEEG הינה טכניקה מוכחת להערכה אובייקטיבית של השפעת תרופות כנגד פרכוסים על פעילות רקע בתרשים EEG וניטור השפעות קוגניטיביות של תרופות אנטי-אפילפטיות. מחקרים קודמים קשרו בין טיפול ב- Perampanel ובין השפעות קוגניטיביות סבילות יותר בחולי אפילפסיה.

 

המחקר הנוכחי נועד לאשר את ההשפעה של Perampanel כתוספת ראשונה לטיפול אנטי-אפילפטי על qEEG בילדים ומבוגרים עם אפילפסיה. המטרה המשנית של המחקר הייתה לאשר את התועלת של התרופה כתוספת טיפול בילדים ומבוגרים עם אפילפסיה.

 

החוקרים אספו נתונים אודות 17 מבוגרים ו-10 ילדים שטופלו ב- Perampanelכתוספת ראשונה לטיפול אנטי-אפילפטי, אשר השלימו בדיקת qEEG לפני התחלת Perampanel ושלושה חודשים לאחר טיפול יציב.

 

מהנתונים עולה כי Perampanel הפחית באופן משמעותי את הפרכוסים בילדים ומבוגרים. מניתוח qEEG עלה כי חלה עליה משמעותית בגלי ביתא-1 וכלל גלי ביתא בילדים ומבוגרים. בפרט, בילדים תועדה עליה משמעותית בתדירות גלי ביתא בעיקר באזורים אוקסיפטאלים, בעוד שבמבוגרים תועדה עליה נרחבת בפעילות ביתא. יתרה מזאת, החוקרים תיעדו ירידה גלובאלית בפעילות גלי דלתא בילדים ומבוגרים.

 

ממצאי המחקר מצביעים על עליה יחסית בפעילות מהירה בתרשים EEG בילדים ומבוגרים עם אפילפסיה המטופלים ב-Perampanel. הנתונים עשויים להעיד כי ל- Perampanel השפעה שלילית קטנה יותר על התפקוד הקוגניטיבי בחולים אלו, מעבר להוכחת היעילות של התרופה כתוספת ראשונה לטיפול בילדים ומבוגרים.

 

Clin EEG Neurosci. 2021 Sep;52(5):360-370

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<