חדשות

ההשפעה של היקף שעות העבודה של מתמחים על תוצאות הטיפול בחולים (N Engl J Med)

09/03/2019

 

ההשפעות של הפחתת שעות העבודה במהלך ההתמחות על בטיחות הטיפול בחולים, כמו גם הבריאות של המתמחים וההדרכה שלהם, עוררה מחלוקת רבה. עם זאת, תוצאות מחקר iCOMPARE עשויות לסייע לענות על חלק מהסוגיות שנותרו פתוחות. מהמחקר עלה כי בכל הנוגע לרווחת המתמחים או למדדי בטיחות הטיפול בחולים, כולל תמותת חולים, תכניות עבודה במשמרות בשעות עבודה גמישות של מתמחים אינן טובות יותר ממשמרות עם שעות עבודה סטנדרטיות.

 

מחקר iCOMPARE נערך בין יולי 2015 ועד יוני 2016; 31 תכניות התמחות יישמו עבודה במשמרות בשעות סטנדרטיות, בהתאם למדיניות ACGME  משנת 2011 ו-32 תכניות יישמו תכניות עבודה במשמרות בשעות גמישות.

 

בניתוח הנתונים להערכת בטיחות החולים בחנו החוקרים את השינוי בתמותה לאחר 30 ימים ובתוצאים אחרים להערכת בטיחות החולים. הם השוו את התוצאות אל מול אלו שתועדו בשנה שקדמה להקצאה האקראית לתכניות עבודה במשמרות גמישות לעומת עבודה במשמרות סטנדרטיות.

 

המדגם כלל 264,585 אשפוזים במהלך שנתיים והחוקרים אספו נתונים אודות תמותה בזמן האשפוז ולאחר השחרור.

 

מהנתונים עלה כי השינוי בתמותה לאחר 30 ימים לא היה טוב יותר עם תכניות עבודה במשמרות עם שעות גמישות (12.6% בשנה שקדמה למחקר לעומת 12.5% בשנת המחקר), בהשוואה לתכניות עבודה במשמרות בשעות עבודה סטנדרטיות (12.7% לעומת 12.2%, בהתאמה). התוצאות היו מובהקות סטטיסטית להעדר-נחיתות וענו על שולי העדר-נחיתות של 1%.

 

בדומה, החוקרים לא זיהו הבדלים בתשלומי Medicare, מדדי בטיחות טיפול ואשפוזים חוזרים לאחר 7 ו-30 ימים, עם תכניות שהתבססו על שעות עבודה גמישות, לעומת שעות עבודה סטנדרטיות.  התוצאות היו דומות גם כאשר הנתונים תוקננו לגיל, מין, מוצא אתני, מצב רפואי ולסוג האשפוז.

 

להערכת בעיות שינה בקרב המתמחים בעקבות תכניות העבודה השונות, החוקרים התבסס על מדדים אובייקטיביים להשוואת משך השינה ומשתנים אחרים שנקשרו עם חסר שינה אקוטי וכרוני. המחקר כלל נתונים שנאספו לאורך 14 ימים מ-205 מתמחים בשש תכניות עבודה במשמרות בשעות גמישות ו-193 מתמחים שעבדו בשש תכניות עבודה במשמרות בשעות סטנדרטיות.

 

מהנתונים עלה כי לא היה הבדל בחסר שינה כרוני בין מתמחים שעבדו במשמרות בשעות גמישות או סטנדרטיות. בדומה, ישנוניות יתר לא הייתה שונה עם עבודה במשמרות בשעות גמישות או בשעות סטנדרטיות. תוצאות אלו היו דומות גם כאשר הנתונים נבחנו לאחר תקנון לגיל ומין.

 

מתמחים שעבדו במשמרות בשעות גמישות ישנו בממוצע 6.85 שעות ביום, בהשוואה ל-7.03 שעות שינה בקרב אלו שלקחו חלק בתכניות עבודה במשמרות סטנדרטיות.

 

בהשוואה למתמחים בתכניות עבודה שכללו עבודה בשעות סטנדרטיות, אלו בתכניות עבודה במשמרות בשעות גמישות ישנו בממוצע 2.23 פחות שעות בלילה במהלך משמרות לילה, אך השלימו זאת ע"י שינה מספר שעות רב במהלך שעות היום לאחר התורנות. לאחר משמרת לילה ארוכה מהרגיל, מתמחים בתכניות הגמישות דיווחו על דרגת עירנות פחותה וישנוניות-יתר משמעותית יותר, בהשוואה למצב לאחר משמרות יום.

 

N Engl J Med. Published online March 6, 2019.

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<