חדשות

אי ספיקת לב בעקבות קיצוב חדר ימין – עובדה או אגדה?/מאת ד''ר גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

12/12/2019

בעת התוויה לקיצוב חדרי קבוע, מושתלת האלקטרודה בחדר ימין (קיצוב חדר ימין RVP ) ובדומה ל LBBB, הסנכרון החשמלי והמכני בין החדרים ובעיקר בין דפנות חדר שמאל, מופרע, דבר המוביל לפגיעה ביעילות הכיווץ ואיבוד myocardial work.

במהלך השנים התברר שדה סינכרוניזציה בעקבות קיצוב פרמננטי של חדר ימין, עלולה להוביל לעיתים להתפתחות אי ספיקת לב (ר"ת HF ), ואך ירידה במקטע פליטה של חדר שמאל (ר"ת LVEF ), ריבוי אשפוזי HF ואך שיעורי תחלואה ותמותה מוגברים.

דיווח ממרכז שלישוני גדול הציג התפתחות של pacing induced cardiomyopathy ב 12.3% מ המטופלים המקוצבים בחדר ימין במעל 20% מהזמן, בהם LVEF היה תקין קודם לכן.

מאידך דיווחים אחרים לא הראו התפתחות HF משני ל RVP בלבד. לכן יתכן והשפעת RVP על תפקוד LV תלויה בגורמים שונים של תשתית תחלואה מיו קרדיאלית סמויה, או גורמים ביולוגיים, המשפיעים  על ההסתברות והתזמון של התפתחות HF במטופלים תלויי RVP.

מחקר אפידמיולוגי רחב היקף עשוי לספק תובנות נוספות על הסיכון להופעת HF במטופלים עם RVP ומה הגורמים  הכרוכים בסיכון זה.

מטרות מחקר נוכחי:

  1. להשוות את סיכון הופעת HF בין מטופלים עם RVP ללא HF קודם, לעומת עקבת בקורת מתואמת גיל מין ללא HF וללא קוצב (ר"ת PM ),
  2. ולחשוף גורמים הכרוכים בסיכון התפתחות HF בין מטופלים עם PM .

 

שיטות:

המחקר רטרוספקטיבי, התבסס על המרשמים הלאומיים הדניים NDR והשווה את הסיכון להופעת HF ,

  • בין כל 27704 המטופלים שעברו השתלת PM עם RVP בין 2000-2014 ללא HF ,
  • לעקבת ביקורת מותאמת גיל – מין, ביחס 5:1 , שכללה 138520 מטופלים ללא HF וללא PM .

התוצא נקבע כהיארעות המצטברת של HF כולל HF קטלני, בטווח שנתיים מהשתלת ה PM עם תמותה מכל סיבה ואוטם (ר"ת MI) כסיכונים מתחרים (לבודד השפעות אלה מהתוצא).

יחסי סיכון (ר"ת HRs) להשוואת הסיכון בין מטופלים עם או ללא PM ואת הגורמים הקשורים להופעת HF במטופלי RVP , חושבו בעזרת אנאליזות סטטיסטיות לפי  Shared Frailty Cox regression. הערכת כל ה Cox regressions להנחות-סיכון היחסי (כ proportional hazard assumption) בוצעו לפי Schoenfeld residuals.

הם הדגימו הפרה של ההנחות, היות ויחסי הסיכון השתנו בזמן, לכן בוצעו אנאליזות Cox regression תלוית זמן, לתקופת מעקב של שנתיים בנקודות זמן של 30 ו 180 יום.

לכן האנאליזות הניבו תוצאות ב 3 תקופות של HRs :

  • ל 30 יום ראשונים לאחר ההשתלה,
  • בין 30 ל 180 יום
  • לשאר תקופת המעקב מ 180 יום ועד שנתיים.

לתוצאות ולמסקנות - באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<