חדשות

ניבוי תחזית לפי מידת ההסתיידות בעץ הכלילי, בין דירוג אפס למעל אלף, באוכלוסייה ללא מחלה כלילית ידועה/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

23/01/2020

לאור הערך הניבוי השלילי הגבוה, אנגיוגרפיה טומוגרפית ממוחשבת של עורקים כליליים (כ coronary CTA  ר"ת CCTA) הוכחה כאסטרטגיה יעילה, בפרוטוקול האבחוני במטופלים המתאימים לבדיקה זאת, גם לאבחנה, לתחזית, להקטנת משך השהייה במיון, ולהורדת עלות.

בדיקת CT זולה בהרבה, וללא צורך בהזרקת קונטרסט (אך עם סנכרון אק"ג, gating לדגימת אותם נקודות זמן ברצף מחזורי הלב שנקלטו), מסוגלת לכמת את נטל האטרו סקלרוטי בעורקים הכליליים לפי דרגת ההסתיידות של העץ הכלילי coronary artery calcium ר"ת CAC או CAC Agatstone  score.

רב המחקרים האפידמיולוגיים במניעה ראשונית, הדגימו את ערך מדד CAC כמנבא עוצמתי יותר של אירועים כליליים, באוכלוסיות אסימפטומטיות, מאשר מדדי הסיכון המחושבים  לפי גורמי סיכון קלסיים כגון ASCVD risk score  לפי

PCE) Pooled Cohort Equations), או דירוגי SCORE או Framingham. גם כמדד של מכלול תחלואה קרדיו וסקולרית תת קלינית (ר"ת CVD ), ה CAC התגלה כמנבא בלתי תלוי של תוצאים קליניים חשובים אחרים כגון שבץ, דמנציה, ממאירות, ופגיעה כלייתית.

הנחיות נוכחיות מגדירות אוכלוסיות עם דירוג CAC מעל 300 או מעל 400 יחידות, כבעלות הסיכון המרבי לאירועי מחלה כלילית  (ר"ת CHD ) אך ללא הפרדה בין מדדים מעל הערך של 400.

למעשה מחקר (MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, שכלל  רק 420 מטופלים עם Agatstone score CAC בין 400-999 ורק 257 מטופלים עם CAC מעל 1000, לא מצא הבדל לסיכון אירועים CVS עתידיים בהשוואה ביניהם.

מטרת המחקר

לחקור ביסודיות מאפיינים הדמיתים דמוגרפיים, וגם סיכון תמותה מסיבה ספציפית, וכוללת, במטופלים עם מדדי CAC של 1000 או יותר מתוך מאגר הנתונים הגדול ביותר עד כה, בעוקבה אסימפטומטית המונה אוכלוסייה כזאת, שגודלה פי 10 מאשר MESA.

שיטות:

סך 66636 מטופלים אסימפטומטיים נכללו מתוך CAC- consortium, מחקר עקבה קליני רטרוספקטיבי, רב מרכזי אמריקאי. המעקב הממוצע למטופל היה  של 12.3±3.9 שנים, על

  • תמותה מ CVD,
  • מ CHD,
  • ממאירות, ו
  • סך תמותה כוללת מכל סיבה.

כדי להעריך את סיכון התמותה היחסי של  מטופלים עם CAC ≥ 1000 בהשוואה קודם יחסית למטופלים (כערך ייחוס) עם CAC= 0, ובהמשך יחסית למטופלים עם CAC בין 400 ל 999, השתמשו החוקרים במודלים של רגרסיה רב משתנית  Multivariate Cox proportional hazards regression, מתוקנים לפי גיל, מין, וגורמי סיכון קונבנציונליים.

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני