חדשות

איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית: היעדר היערכות למשבר האקלים מאיים על בריאות הציבור (הודעת איגוד רופאי בריאות הציבור)

27/10/2021


דו"ח מבקר המדינה חושף אמת מטרידה על היעדר היערכות ישראל למשבר האקלים. זוהי סכנה ברורה ומיידית לבריאות הציבור בישראל, תוך פגיעה מתמשכת ורחבה בכל שכבות האוכלוסייה ובעיקר באוכלוסיות העניות ובפריפריה. חייבים להפוך את האיום להזדמנות: הן בהיערכות של ערים לאקלים המשתנה תוך ניצול ההזדמנות להפוך ערים לירוקות ובריאות יותר והן במוכנות טובה יותר של מערכת הבריאות למגוון תחומים כולל עליה במחלות זיהומיות ובפליטי אקלים. חשוב להעלות מודעות ולהכשיר כח אדם מתאים להתמודדות החל מניטור תחלואה ועד ליישם מדיניות, תוך אינטגרציה של העבודה במשרד הבריאות ובמשרדים השונים כדי להתמודד עם תוצאות שינוי האקלים על הבריאות אשר כבר כאן איתנו.  על הממשלה לקדם בדחיפות את התכנית הלאומית לבריאות וסביבה, להשקיע ולהיערך בצורה סדורה לאיום הגדול ביותר על בריאות הציבור במאה ה-21: משבר האקלים. אין די בהצהרות, נדרשים מ
עשים ומעבר לגישה של בריאות וקיימות בכל מדיניות.

מוזמנים לצפות כאן בראיון שקיימנו בנושא עם היו"ר היוצא של האיגוד, פרופ' נדב דוידוביץ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<