חדשות

השפעת הנחיות ה-American Academy of Pediatrics בנושא Palivizumab בפגים (J Pediatr) והערות עורך נאונטולוגיה, ד''ר ברזילי

04/06/2019

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Pediatrics מדווחים חוקרים מארצות הברית על עדויות חדשות התומכות ביישום ההנחיות מטעם ה-American Academy of Pediatrics בנוגע לשימוש ב-Palivizumab ביילודים שנולדו לאחר לפחות 29 ועד 35 שבועות הריון.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעה של ההנחיות משנת 2014 למתן Palivizumab למניעת אשפוז בשל זיהום בנגיף RSV (Respiratory Syncytial Virus) וחומרת המחלה בקרב יילודים שנולדו לאחר לפחות 29 שבועות הריון ועד 35 שבועות.

 

החוקרים בחנו את הנתונים אודות יילודים שאושפזו בשל זיהום RSV בין 1 באוקטובר 2012 ועד 30 באפריל 2017. הם אספו מידע אודות אשפוזים בשל RSV, פעילות RSV בקהילה, משך האשפוז, חומרת המחלה ותמותה ובחנו את הנתונים לפני ואחרי השינויים בהנחיות.

 

מהנתונים עולה כי 91 יילודים נולדו לאחר לפחות 29 ופחות מ-35 שבועות הריון ואושפזו במהלך השנה הראשונה לחיים בתקופת המחקר. גיל ההיריון, משקל הלידה, גיל בעת אבחנה ומין נותרו קבועים לאורך העונות שנבחנו. אשפוזים בשל RSV ופעילות RSV בקהילה נותרו ללא שינוי לאורך חמש שנים. משך האשפוז עלה. לא תועדו הבדלים שצורך בטיפול נמרץ, תוספת חמצן, הנשמה מכאנית או תמותה.

 

החוקרים כותבים כי יישום הנחיות ה-American Academy of Pediatrics בנוגע למתן מניעתי של Palivizumab לפגים לא הוביל לעליה באשפוזים בשל RSV או לעליה בחומרת המחלה בקרב אלו שאושפזו בשל RSV. ממצאי המחקר תומכים בהמשך הקפדה על ההנחיות האמורות.

 

J Pediatr. 2019 Jun;209:125-129

 

הערות עורך נאונטולוגיה, ד''ר ברנרד ברזילי :

בארץ החליטו בשלב לא לשנות את ההנחיות הקיימות בנוגע לחיסון ב-RSV. יתכן ועבודה זו תשכנע כי אין יעילות במתן החיסון לילודים שנולדו לאחר יותר מ-29 שבועות הריון. מעבר לעובדה  שאין יעילות מעבר לשבוע זה הרי שאנו משיתים על המערכת מעבר להוצאה כלכלית ישירה ועקיפה, אנו גם גורמים לכאב, טירחה וטירדה למשפחה. מחקר זה מדגים את העובדה כי גם אלה שנוהגים לפי ההנחיות החדשות, אין שום פגיעה בבריאות של הילודים הללו. לכן, יתכן וקיים מקום לשקול שוב את ההמלצות בארץ הנוגעות לחיסון RSV לפגים.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<