חדשות

השוואת הנשמה לא-פולשנית לא-מסונכרנת לעומת טכנולוגיית הנשמה על-בסיס NAVA לטיפול בהפרעות נשימה וברדיקרדיה ביילודים במשקל לידה נמוך מאוד (Pediatr Pulmonol) והערת עורך נאונטולוגיה, ד''ר ברזילי

21/08/2019

מאת ד''ר עמית עקירוב

 

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Pediatric Pulmonology עולות תוצאות מבטיחות להנשמה בטכנולוגיית NAVA (Neurally Adjusted Ventilatory Assistance) של יילודים עם אפניאה של פגות, בהשוואה להנשמת nIPPV (Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation).

 

הנשמה בטכנולוגיית NAVA עשויה להתגבר על הקשיים הטכניים של הנשמה לא-פולשנית מסונכרנת עם נשימות המטופל, גישה המשמשת לעיתים קרובות ביילודים בעלי משקל לידה נמוך מאוד ואפניאה של פגות.

 

החוקרים השלימו מחקר רטרוספקטיבי, חד-מרכזי, במטרה לקבוע אם הנשמה לא-פולשנית מסונכרנת באמצעות טכנולוגיית NAVA עדיפה על הנשמה לא-מסונכרנת (Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation) לטיפול באפניאה סימפטומטית ביילודים בעלי משקל לידה נמוך מאוד.

 

במסגרת המחקר סקרו החוקרים את רישומי אירועי אפניאה, ברדיקרדיה ו/או דה-סטורציה מהרשומות הרפואיות הממוחשבות של 108 יילודים במשקל לידה נמוך מאוד, אשר אושפזו ליחידות טיפול נמרץ ביילודים בין השנים 2015-2017 וטופלו באחת משתי הגישות (61 תקופות טיפול ב-NAVA עם סך כולל של 488 ימים ו-103 תקופות טיפול ב- nIPPVעם סך כולל של 886.5 ימים.

 

מהנתונים עולה כי הנשמה באמצעות NAVA לוותה בירידה משמעותית במספר אירועי ברדיקרדיה מבודדת ביום (0.48 לעומת 1.35, p=0.019) ובסך אירועי ברדיקרדיה ביום (2.42 לעומת 4.02, p=0.042), עם מספר גדול יותר של תקופות ללא אירועים עם NAVA, בהשוואה ל- nIPPV (23% לעומת 6.8%, p=0.004).

 

ממצאי המחקר תומכים בהשלמת מחקר פרוספקטיבי להערכת הנשמה מסונכרנת באמצעות טכנולוגיית NAVA ביילודים בעלי משקל לידה נמוך מאוד עם אפניאה של פגות העמידה לטיפול בקפאין.

 

 Pediatr Pulmonol. 2019 Aug 2

 

לידיעה ב-PubMed

 

הערות עורך נאונטולוגיה, ד''ר ברנרד ברזילי:

למרות התוצאות הלכאורה מרשימות של הטיפול ב-NAVA שהוריד את מספר אירועי הברדיקרדיות ביום, הרי שבעיון מעמיק יותר מדובר ב-2 ארועים ביום. איני בטוח שיש משמעות קלינית בהורדה של 2 ארועי ברדיקרדיה ביום.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<