מאמרי מערכת

מונחים רפואיים בעברית - מאת פרופ' זרם פריאר

17/06/2007

תת-פעילות

 

במגזין הקודם למדנו כמה צרופים  למלה "יתר" והערנו בסוף הכתבה כי בפעם הבאה נתמקד בצרופי  המלה "תת". נפתח בדוגמה, כל בלוטה  שאינה פועלת בקצב הדרוש ואינה מפרישה את ההורמונים בכמות מספקת, נגדיר מצב זה כ "תת-פעילות.". מאחר ובלוטת ה "pituitary"  ממוקמת מתחת למוח, היא מכונה   "בלוטת תת-המוח". "Hypopituitarism  ,  לכן מתורגם במלים "תת-פעילות של תת-המוח". אך יהיו כאלה אשר יעירו בצדק כי לחזור על המלה "תת" פעמיים אינו נשמע טוב. שם נרדף ל"בלוטת תת-המוח" הוא "בלוטת יתרת המוח" ולפיכך נוכל לקרא למצב  של  ""Hypopituitarism   גם "תת-פעילות של יתרת המוח",. מונח זה מצלצל  טוב יותר כי לא צריך לחזור על המלה  "תת" פעמיים. אני מציע אם כן שנקרא ל ". "Hypopituitarism    "תת-פעילות יתרת המוח." על אותו משקל היה אפשר לכנות "hypothyroidism"  תת-פעילות  בלוטת התריס, אך הטביעו מונח אלגנטי יותר, מונח הנשמע עברית ומחליק מהלשון – " תת-תרסיות". קל יותר לבטא מונח זה מאשר המלה הלועזית hypothyroidism.

 

מה שמן העברי של הבלוטות השוכנות ליד בלוטת התריס ומווסתות את רמת הסידן

בדם the parathyroid glands ?  

 

השם העברי הוא "מצד בלוטת התריס".

  hypo-  parathyroidism  הוא לפיכך בעברית "תת-פעילות מצד התריס".

אך כאן לא נסיים. כיצד נקרא למחלה  הנקראת     pseudohypoparathyroidism  ?

מצב המתבטא מבחינה קלינית כמו תת-פעילות מיצד התריס, בלא שנמצא שינויים ההורמונאליים האופיניים. המונח העברי המוצע הוא  "תת-פעילות מדומה של מצד התריס" שש מילים שבלועזית צומצמו למלה אחת. אין פלא אפוא אם הרופאים יעדיפו לדבוק במונח הלועזי !

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני