חדשות

טיפול ב isotretinoin לזיהום ב HPV בעור וריריות – סקירה סיסטמית ומטה-אנליזה. (Indian Journal of dermatology, venereology and leprology).

03/08/2019

יבלות וירליות עשויות להגיב באופן שונה לטיפולים שונים, וחלקן עשויות להיות עמידות לטיפול. מתן פומי של isotretinoin (Curatane) עשוי להועיל בטיפול ביבלות וירליות בדרגות שונות.

מחקר זה ביקש לבדוק את היעילות של טיפול ב isotretinoin לזיהומים בעור ובריריות של human papilloma virus (HPV).

בוצעה סקירה סיסטמית ומטה אנליזה של מחקרים אשר פורסמו עד ה 30 בדצמבר 2017. נבחרו מחקרי RCT או case series עם מעל 10 מטופלים, עם זיהום בעור ובריריות (mucocutaneus infection) ב HPV אשר קיבלו טיפול ב isotretinoin פומי. מטרת המחקר היתה להעריך את התגובה של המטופלים לטיפול.

תוצאות: הסקירה כללה שמונה מחקרים. בהשוואה בין isotretinoin לפלצבו נמצא כי isotretinoin יעיל יותר בטיפול ב mucocutaneus HPV (OR 43.8, CI 9.7-198.8). ה pooled estimate להחלמה מלאה עם הטיפול ב isotretinoin היה 67.7% (CI 49.5-81.7%). Pooled estimation נוסף הראה שב 83.9% מהמטופלים (CI 59.7-94.9%) הנגע נעלם, וב 12.3% היתה החלמה מלאה.

מגבלות המחקר היתה מדגם קטן והטרוגניות גבוהה של המשתתפים במחקר.

מסקנת החוקרים היתה כי isotretinoin הינו יעיל יותר מפלצבו לטיפול בנגעים מוקוקוטנאים של HPV, ובעיקר יבלות שטוחות. שיעור החזרה לאחר הטיפול היו נמוכים.

Oral isotretinoin for treating mucocutaneous human papillomavirus infections: A systematic review and meta-analysis. Indian Journal of dermatology, venereology and leprology. July 5, 2019

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<