חדשות

האם יש תועלת בטיפול תרופתי למניעת מיגרנה בילדים? (JAMA Pediatrics)

13/02/2020

 

בספרות הרפואית עדויות מעטות תומכות ביעילות טיפול תרופתי למניעת מיגרנה בילדים, כך עולה מתוצאות סקירה שיטתית ומטה-אנליזה שפורסמו בכתב העת JAMA Pediatrics.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אפשרויות הטיפול בילדים ומתבגרים עם מיגרנה לרוב מבוססות על מחקרים במבוגרים, כאשר טיפולים תרופתיים שימשו לרוב מעבר להתוויות המאושרות. מספר מחקרים הציעו כי טיפולים אשר נמצאו יעילים במבוגרים עלולים להיות חסרי תועלת בילדים.  כעת הם השלימו מטה-אנליזה להשוואת ודירוג טיפולים תרופתיים לטיפול מניעתי במיגרנה, כולל הערכת קבלת הטיפול, בטיחות ויעילות הטיפול בילדים ומתבגרים.

 

החוקרים זיהו 23 מחקרים כפל-סמיות, אקראיים ומבוקרים, אשר כללו 2,217 משתתפים; המחקרים השלימו השוואה בין 13 טיפולים תרופתיים (חסמי ביתא, נוגדי-פרכוס, נוגדי-דיכאון, נוגדי-היסטמין וחסמי תעלות סידן) זה מול זה או מול פלסבו.

 

בסקירה נכללו 19 מחקרים שסיפקו נתונים מספקים בנושא, רק שני טיפולים היו משמעותית יותר יעילים מפלסבו בטווח הקצר: Propranolol ו-Topiramate, אך דרגת הודאות באשר לעדויות הייתה נמוכה-עד-בינונית. כל ההתערבויות התרופתיות האחרות לא היו עדיפות על פלסבו ולא תועדו הבדלים משמעותיים בין הטיפולים השונים.

 

בניתוח להערכת התוצאות בטווח הארוך (עד 24 שבועות), לא זוהה טיפול שהיה משמעותית יותר יעיל מפלסבו למניעת מיגרנה בילדים ומתבגרים.

 

לא תועדו הבדלים משמעותיים בין הטיפולים התרופתיים ובין טיפולי-דמה במונחים של קבלת הטיפול (שיעורי הפסקת הטיפול מכל-סיבה), או בטיחות הטיפול (הפסקת הטיפול עקב אירועים חריגים).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי העדויות אינן תומכות במתן טיפול תרופתי למניעת מיגרנה בילדים ומתבגרים.

 

JAMA Pediatrics, online February 10, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני