חדשות

הבדלים מגדריים בהתפתחות קוגניטיבית מוקדמת לאחר חשיפה לאופיואידים במהלך ההיריון (J Pediatr Psychol)

20/07/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Pediatric Psychology עולה כי התפתחות קוגניטיבית ושפתית בעקבות חשיפה במהלך ההיריון לאופיואידים גרועה יותר בבנים, בהשוואה לבנות.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי חשיפה לאופיואידים במהלך ההיריון נקשרה עם הפרעה בהתפתחות הקוגניטיבית, כאשר ייתכן והסיכון גבוה יותר בבנים. במחקר הנוכחי הם ביקשו לבחון את ההתפתחות הקוגניטיבית ואת ההתפתחות השפתית של ילדים שנחשפו לאופיואידים לפני הלידה, תוך הערכת ההבדלים בין בנים ובנות שנחשפו לתרופות אלו.

 

מדגם המחקר כלל 378 ילדים (194 בנות, 184 בנים) בגילאי 1.2-42.8 חודשים, אשר נכללו במאגר Danish Family Outpatient Clinic. מדדי Bayley-III שימשו להערכת תפקוד קוגניטיבי ושפתי, כאשר חשיפה לחומרים נקבעה על-בסיס בדיקות שתן ו/או דיווח בעל-פה.

 

המחקר כלל 94 ילדים שנחשפו לאופיואידים והחוקרים בחנו את התוצאות בקבוצה זו אל מול 38 ילדים ללא חשיפה לחומרים במהלך ההיריון וילדים שנחשפו לאלכוהול (131 ילדים) או טבק (115 ילדים).

 

מהנתונים עולה כי בבנים שנחשפו במהלך ההיריון לאופיואידים תועדו מדדים נמוכים יותר משמעותית, בהשוואה לבנים ללא חשיפה לחומרים במהלך ההיריון, אך לא זוהו הבדלים בין בנות שנחשפו לאופיואידים ואלו שלא נחשפו לחומרים אלו. בנוסף, בבנים שנחשפו לאלכוהול תועדו מדדי תפקוד קוגניטיבי נמוכים יותר, בהשוואה לבנים שלא נחשפו לאלכוהול במהלך ההיריון ובבנות שנחשפו לאלכוהול במהלך ההיריון שני המדדים היו נמוכים יותר, בהשוואה לבנות שנחשפו לאופיואידים.

 

החוקרים כותבים כי לאור הקשר ההדוק בין הישגים אקדמיים ותפקוד קוגניטיבי, ייתכן כי נדרש מעקב ארוך טווח אחר ילדים שנחשפו לאופיואידים במהלך ההיריון.

 

J Pediatr Psychol. 2020;45(5):475-485

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<