חדשות

תקנה חדשה של משרד הבריאות מבקשת להסדיר היחסים בין חברות התרופות לתקשורת (הארץ)

15/04/2019

מאת מערכת אי-מד

ע"פ דיווח ב"הארץ" משרד הבריאות פרסם נוהל הכולל המלצות שנועדו  להסדיר הקשר בין תעשיית התרופות לתקשורת. ע"פ הנוהל משרד הבריאות יכול לדרוש מחברות התרופות לחשוף קשרי עבודה עם עיתונאים (לרבות שמות, חומרים שהועברו לידי עיתונאים, נסיעות לחו''ל והשתתפות בכנסים במימון חברות תרופות).

ע"פ הנוהל משה''ב יוכל לנקוט באמצעים משפטיים כנגד חברות תרופות שקיים חשד לכך שהשתמשו בקשר עם העיתונאים לקידום אינטרסים מסחריים בניגוד לחוק.  כידוע, לחברות התרופות יש אפשרות לגיטימית לבצע פרסום לצורך העלאת מודעות למחלות מבלי להזכיר את שם התרופה הקשורה לפרסום זה. נראה שהנוהל נועד למנוע מחברות לקדם תרופות מרשם לקהל הרחב במסגרת כתבות עיתונאיות.

בנוהל חדש זה המופיע כנספח לתקנה 28 של פקודת הרוקחות (העוסק בהוראות הפירסום של תקופות) משרד הבריאות מציג מצבים שבהם מתפרסמות כתבות בעתונות ביוזמת חברות התרופות באופן שלפי משרד הבריאות מהווה קידום אינטרסים פסול.  הנספח גם מתייחס למימון נסיעות של עיתונאים לכנסים שבהם מוצגים מחקרים על התרופות החדשות של אותן חברות. הנוהג הקיים כיום הוא שעיתונאי שהשתתף בכנס כזה מציין במסגרת גילוי נאות שהיה אורח של החברה. בתקנה החדשה נכתב כי מוצע לקבוע כללים לקשר כזה ולקיים מערך בקרה ודיווח בחברות התרופות, להקפיד על הגילוי הנאות ולהימנע מכל תמורה עבור הסיקור העיתונאי.

בנוסף ממליץ הנוהל על כך שהחברות יעבירו לתקשורת מידע עובדתי מאוזן ומבוסס ולא שיווקי, ושאינו נועד לפגוע במתחרים או לעודד קוראים לפנות לרופא בכדי לבקש את התרופה עליה מדווח בכתבה.

המשרד כאמור דורש מהחברות לתעד ולשמור על כל פרטי ההתקשרות עם עיתונאים למשך של 3 שנים ממועד ההתקשרות.

לדיווח ב"הארץ"

הערת המערכת: אין ספק שמדובר בתחום אפור ורגיש. מצד אחד ברור שגם הציבור, ובמיוחד אנשים החולים (או יקיריהם) במחלות מסוימות, צמא למידע על חידושים ברפואה הקשורים למחלתם, ולתקשורת הארצית יש בהחלט תפקיד חשוב בהנגשת המידע הזה.  במקרים רבים, המקור הזמין ביותר למידע כזה הוא אכן חברות התרופות, שלהן כמובן אינטרס כלכלי מובהק. נראה שהמענה הנכון הוא מצד אחד להשתמש במידע המתקבל מהחברות, ובמקביל, כמו בכל עבודה עיתונאית בכל תחום, להיעזר גם במקורות נוספים (מחקרים שדווחו בספרות, מומחים בלתי תלויים) במטרה להציג תמונה מאוזנת ככל האפשר.

 

 

 

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<