חדשות

99% מהפעילות הרפואית במערך האשפוז מתבצעת בבתי חולים להם יש גרעון מובנה מפעילות רפואית (טיוטת דו''ח פיננסי של מערכת הבריאות 2017-2015)

01/07/2019

הודעת משרד הבריאות

האגף לפיקוח על מערך האשפוז במשרד הבריאות מפרסם טיוטת דוח פיננסי לשנת 2017 על כלל בתי החולים הציבורים-כללים בישראל. טיוטת הדוח הינה פריצת דרך ביכולות של משרד הבריאות לגבש תמונת מצב פיננסית מלאה על כלל בתי החולים הציבוריים-כלליים בארץ (כולל בתי חולים ממשלתיים, של כללית ועצמאיים) ולפקח עליהם פיננסית. בטיוטת הדוח ניתן למצוא מידע השוואתי המשווה בין בתי חולים לפי בעלות, מחוז וגודל.

 

בין הנתונים המרכזיים המופיעים בקובץ ניתן למנות הממצאים הבאים לגבי פעילות בתי החולים הציבוריים בשנת 2017:

 

·         בתי החולים בישראל היו אחראים לפעילות רפואית בהיקף של כ-28.6 מיליארד ₪ במחירים מלאים לפי מחירון משרד הבריאות.

·         הכנסותיהם נטו של בתי החולים (כספי ההכנסות שהתקבלו בפועל) מאותה פעילות הסתכמו לסך של כ-22.8 מיליארד ₪ בלבד.

·         בתי החולים נתנו הנחות לקופות בסך כולל של כ- 5.8 מיליארד₪, רובן מתוקף הרגולציה הכלכלית המוטלת עליהם,  אשר מחייבת את בתי החולים לתת הנחות לקופות החולים.

·         עלות הפקת הפעילות הרפואית הסתכמה לסך של כ-28.5 מיליארד ₪

·         הפער בין ההכנסות נטו לבין עלות הפעילות הרפואית מתבטא בגירעון אצל רוב מוחלט של בתי החולים: כ- 99% מהפעילות הרפואית במערך האשפוז מתבצעת בבתי חולים להם יש גרעון מובנה מפעילות רפואית, כלומר עלות הפקת הפעילות הרפואית בהם עולה על הכנסותיהם נטו.

·         בתי חולים רבים הינם גרעוניים על אף שפעילותם ברוטו (במחירים מלאים), אילולא היו ניתנות הנחות על מחיר המחירון, הינה רווחית.

·         ההוצאות על שכר הרופאים מהוות כ- 40% מהוצאות השכר, בעוד הרופאים מהווים כ-20% מכוח העבודה.

·         הדוח מציג הבדלים בביצועי בתי חולים הנמצאים בבעלות שונה, במחוז שונה ובגדלים שונים.

·         בביצוע השוואה בין בתי החולים במדד של עלות לשקל תפוקה[1] נמצא כי לבתי חולים תוצאות שונות על אף שלחלקם מאפיינים (גודל, בעלות, מחוז) דומים. עובדה זו ניתן להסביר בדרכים הבאות:

א.      קיים פוטנציאל התייעלות של בתי חולים דומים בעלי תוצאה שונה, על ידי העברת ידע ניהולי בין מוסדות.

ב.      קיים צורך בהמשך השיפור של מנגנון ההשוואה בין בתי החולים.

·         לאור השונות הרבה בביצועי בתי החולים עולה הצורך לוודא שהקצאת המשאבים במערכת מבטאת את השונות המובנית בפעילות בתי החולים.

·         הדוח מתייחס גם לאופן כיסוי הגירעונות: גירעונות בתי החולים העצמאיים מכוסים רק באופן חלקי על ידי המדינה, עובדה המתבטאת בחוסר היציבות שלהם בשנים האחרונות ובהסכמי ההבראה הנחתמים איתם.

·         מדובר בטיוטת דוח, נשמח להערות.

 

 סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן :

"אני מברך על פרסומה של טיוטת הדוח הפיננסי לשנת 2017. בתי החולים הציבוריים הכלליים בישראל מהווים תשתית בריאות לאומית חיונית, והפעילות המבוצעת בהם משפיעה עמוקות על חייהם של כלל תושבי המדינה. הדוח מציג בפעם הראשונה תמונה מלאה של מערך האשפוז בישראל ונותן תוקף רשמי לתחושות שליוו אותי לאורך זמן כי קיים אי-שוויון בתקצוב בתי חולים הנמצאים בבעלות שונה. בכדי לצמצם את אי-השוויון בתמיכה דאגתי בשנת 2015 לראשונה לתמיכה שוטפת בבתי החולים שאינם ממשלתיים בסכום של 200 מיליון ₪ בכל שנה. הנתונים בדו"ח מראים שיש צורך בהגדלה משמעותית של סכום התמיכה בפעילות השוטפת של בתי חולים ציבוריים, וכי נדרשת פעולה דחופה של הממשלה בכדי לתקן את העיוות בתקצוב בתי החולים הציבוריים".

 

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב :

"הדו"ח המוצג לפניכם מציג פריצת דרך ביכולות הפיקוח הפיננסי של משרד הבריאות ובמאמציו לחיזוק איתנותם הפיננסית של בתי החולים בישראל. הדו"ח סוקר לראשונה את הפעילות הכלכלית של כל בתי החולים הציבוריים הכלליים בישראל, כולל כאלה שנתוניהם הכספיים לא פורסמו בציבור מעולם. מהתמונה המוצגת בדוח עולה צורך ברור לבדוק מהן הסיבות לפערים המוצגים הן ברמה הגיאוגרפית והן ברמת הבעלות, ולפעול לצמצמם. ברצוני להודות לבתי החולים הנסקרים בדוח זה על שיתוף הפעולה והסיוע בהעברת החומרים. כמו-כן ברצוני להודות לעובדי האגף לפיקוח על מערך האשפוז על העבודה הרבה אשר הושקעה בעריכת הדוח".

 

לעיון בטיוטת הדו"ח המלא (מצגת)[1] מדד המשקף את יעילות בתי החולים - כמה שקלים עולה לייצר שקל של פעילות רפואית, עלות של שקל אחד לייצור שקל אחד מייצגת פעילות מאוזנת

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<