חדשות

אין עדיפות לטיפול אינטנסיבי בחמצן בחולים המאושפזים ביחידות טיפול נמרץ (N Engl J Med)

16/10/2019

 

בקרב חולים מבוגרים המאושפזים ביחידות טיפול נמרץ, טיפול שמרני בחמצן והפחתת יעד רוויון החמצן של חולים ביחידות טיפול נמרץ לא לוו בשינוי משמעותי במספר הימים ללא-הנשמה, בהשוואה לטיפול סטנדרטי בחמצן, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine.

 

במסגרת המחקר נכללו 1,000 מבוגרים אשר היו צפויים להנשמה מכאנית מעבר ליום הגיוס למחקר ואושפזו ביחידות טיפול נמרץ. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול שמרני בחמצן או לטיפול סטנדרטי. בשתי הקבוצות, הסף התחתון של רוויון לפי מד סטורציה היה 90%. בקבוצת הטיפול השמרני, הסף העליון של התראת מד סטורציה מקבע על 97% והלחץ החלקי של חמצן ירד ל-0.21 במידה ורוויון החמצן בדם עלה מעל לסף שנקבע. בקבוצת הטיפול הסטנדרטי, לא ננקטו אמצעים ספציפיים להגבלת הלחץ החלקי של חמצן או רוויון החמצן בדם. התוצא העיקרי של המחקר היה מספר הימים ללא הנשמה מההקצאה האקראית עד לאחר 28 ימים.

 

החוקרים מדווחים כי לא תועדו הבדלים מובהקים סטטיסטית במספר הימים ללא-מנשם בין קבוצת הטיפול השמרני וקבוצת הטיפול הסטנדרטי (חציון של 21.3 ימים ו-22.1 ימים, בהתאמה, p=0.80). בקבוצת הטיפול השמרני משך האשפוז ביחידת טיפול נמרץ עם לחץ חלקי של חמצן של 0.21 היה ארוך יותר, בהשוואה לקבוצת הטיפול הסטנדרטי (חציון של 29 שעות לעומת שעה אחת, בהתאמה). בנוסף, משך הזמן ששהו החולים עם רוויון חמצן של מעל 96% היה קצר יותר עם טיפול שמרני (27 שעות לעומת 49 שעות, בהתאמה.

 

לאחר 180 ימים, שיעורי התמותה עמדו על 35.7% בקבוצת הטיפול השמרני בחמצן, לעומת 34.5% בקבוצת הטיפול הסטנדרטי (יחס סיכויים לא-מתוקן של 1.05, רווח בר-סמך 95% של 0.81-1.37).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי במבוגרים תחת הנשמה מכאנית ביחידות טיפול נמרץ, גישת טיפול שמרני בחמצן, בהשוואה לטיפול סטנדרטי בחמצן, לא השפיעה משמעותית על מספר הימים ללא-מנשם.

 

N Engl J Med 2019

 

לידיעה ב-MedPage Today

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<