חדשות

האם גם בגיל מאד מבוגר יש תועלת ביחס לסיבוכים מהתערבות מלעורית בעת אוטם עם הלם קרדיוגני?/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

17/10/2019

הלם קרדיוגני (כ cardiogenic shock ר"ת CS), בעת אוטם  חד AMI מתרחש ב כ 10% וכרוך בתמותה גבוהה מעל 50%. כידוע הגיל מהווה פקטור פרוגנוסטי בעת STEMI ו בין 14% ל 28% ממטופלי אוטם עם הרמות מקטע ST ר"ת STEMI הם מעל גיל 75 .

באוכלוסייה הגריאטרית עם AMI ב CS, שיעורי התחלואה הנלווית, דרגת התשישות (כ frailty), הסיבוכים האפשריים בעקבות התערבות מלעורית פולשנית (ר"ת PCI ) יחד עם הטיפול הכולל גם נוגדי קרישה, והסיכון לדמם, גרמו בעבר להימנע לעיתים, מטיפול הפולשני המיידי. במרשמים גדולים בעבר אך דווח שיעור סיבוכים גבוה יותר לאחר PCI בגילאים אלה.

מחקר SHOCK (Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock), מחקר RCT שפורסם לפני כ 2 עשורים וכלל רק 56 מטופלי CS בעת STEMI מעל גיל 75 (מתוך כלל 302 ), לא הדגים יתרון הישרדות ב PCI מידי, למרות שהמרשם באותו מחקר, שכלל קבוצה גדולה יותר, (וגם מחקרים תצפיתיים) כן הדגים יתרון.

משך הזמן ה life expectancy השתפרה, וחלה התקדמות ניכרת: בשיטות, ציוד וטיפול תומך, גישת צנתור רדיאלי, לכן יש חשיבות רבה למחקרים גדולים כיום לנקיטת העמדה האופטימלית במקרים אלה.

מטרת המחקר

להעריך את ההשלכות הגיל על שיעורי ההצלחת ההתערבות ותמותה באשפוז במטופלי CS העוברים PCI .

שיטות

הנתונים מתוך מאגר נתוני מרשם PCI לאומי פרוספקטיבי (אשר החל ב 1992 ב 51 מרכזים על פרוצדורות  עוקבות באשפוז לפי intention to treat למטרת בקרת איכות) גרמני גדול ALKK  כ Arbeitsgemeinschaft Leitende Kardiologische Krankenhausärzte, נאספו מרכזית ונחקרו.

בוצעה אנאליזה במחקר בריבוד ל  4 קבוצות גיל: גיל < 65 בין 65-74, בין 75-84 ומעל 85.

המאפיינים הקליניים, הפרוצדורליים, הטיפולי האנטי טרומבותי, והסיבוכים באשפוז, הושוו ב 4 קבוצות הגיל.

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<