חדשות

מחקר השוואתי של המכון לחקר מדיניות בריאות על הנגשת מידע לציבור על התפשטות הקורונה קובע כי בהשוואה לרוב מדינות הייחוס ישראל בנחיתות בתחום הצגת תחזיות ומודלים וגישה למידע גלמי

30/06/2020

הודעת המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות

במסגרת יוזמה של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות נרתמו שלושה חוקרים לביצוע מחקר שעוסק בניטור וניתוח המדיניות הציבורית ברחבי העולם בניהול משבר הקורונה, תוך השוואה בין המדינות ובדגש על מדינת ישראל כנקודת הייחוס. המחקר מתבסס על איסוף מידע אובייקטיבי של הצעדים הננקטים ברחבי העולם ובניתוח שיטתי ומדעי של הצעדים ויעילותם. מעת לעת יעודכנו ויופצו השינויים וההתפתחויות המרכזיים במדיניות המאבק בקורונה בארץ ובעולם. 
המחקר מבוצע על ידי מר עמית גינזבורג, פרופ' אורה פלטיאל ופרופ' חגי לוין מבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה ע"ש בראון.

עדכון 30.6: לאור הדיון הציבורי הער שהתפתח לאחרונה בעקבות סוגיות הקשורות לשקיפות המידע המתוקשר לציבור אודות נתוני המגפה, ובמיוחד בעקבות דיווחי מרכז המידע והידע הלאומי אודות גל שני, בחרנו להתמקד בעדכון זה בנושא הנגשת נתונים לציבור, האחריות המקצועית להפקת דוחות התחלואה והשוואת עמדות חוקיות לניהול המשבר.

להלן הקישורים לדו"חות:

 

הערת המערכת: כפי שניתן לראות מהסקירה והטבלה המשווה, בהשוואה למדינות הייחוס (אוסטריה בעיקר) ישראל אינה מפרסמת באופן שיטתי את המודלים והתרחישים להתפשטות הקורונה.  בהקשר זה אנו שמחים לעדכן על שיתוף הפעולה של אי-מד עם הטכניון בהצגת הסימולטור שפותח ע"י הטכניון (ראו כאן הראיון שקיימנו עם פרופ' ניר גביש ופרופ' תמי שוחט שעמדו בראש צוות הפיתוח) , ובכוונתנו, כפי שאף עשינו היום כאן  להציג באופן שוטף תרחישים מעודכנים בהתאם להתפתחויות, ובכך לתרום את חלקנו הצנוע להנגשת מידע זה...

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<